Diensten

Ondernemers zijn de changemakers van de toekomst in een dynamische en complexe wereld. Door de vele veranderingen op verschillende vakgebieden is het lastig om overal van op de hoogte te blijven. Uitgedokterd kan jou hierbij helpen op het gebied van verzuim en re-integratie. Met onze expertise over verzuim kun je competitief voordeel behalen en behouden door kansen te benutten en risico’s te beperken.

Ziektewet eigenrisicodragerschap

Wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat heeft deze mogelijk recht op een Ziektewetuitkering. Hier ben je standaard voor verzekerd bij het UWV, maar dit is niet altijd de goedkoopste oplossing.

Het is mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en deze uitkering zelf uit te betalen. Doordat je zelf verantwoordelijk bent voor de verzuimbegeleiding, re-integratie en uitkering van de ex-werknemer, krijg je meer grip op de schadelast. Echter, dit loont niet voor elke organisatie. Wij ondersteunen je hier graag in en zorgen ervoor dat jij weer grip krijgt op de verzuimkosten.

Is het eigenrisicodragerschap financieel voordeliger voor jouw bedrijf?

Dagloon berekening

Een belangrijke taak als eigenrisicodrager is het betalen van de Ziektewetuitkering. Om een juiste uitkeringsadministratie te voeren dien je te beschikken over de juiste daglonen. De praktijk leert dat een dagloon berekening via het UWV in veel gevallen 4 weken op zich laat wachten. Wij zorgen voor een juiste berekening van een voorschot en vragen daarnaast een dagloonberekening aan bij het UWV

Meer weten?

No-riskpolis

De No-riskpolis is een essentiële financiële vangnetregeling die voor een werkgever geldt als een
werknemer met een structureel functionele beperking (SFB) in dienst genomen wordt. Deze regeling geldt voor werknemers met een aantal uitkeringsachtergronden: in die gevallen kan de werkgever worden gecompenseerd. Dit dien je aan te vragen bij het UWV en gaat dus niet automatisch.

De No-riskpolis geldt meestal 5 jaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat het UWV de ZW-uitkering betaalt als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf het moment dat de No-riskpolis geldt. Dit is veelal het moment dat er een dienstverband start. Wij kunnen dit voor elke organisatie in kaart brengen.

Meer weten?

Uitkeringsadministratie​

Als je eigenrisicodrager wordt voor de Ziektewet (ZW), dan komen er veel zaken op je af waar je nog niet eerder mee te maken hebt gehad. Eén van die onderdelen is het voeren van een adequate uitkeringsadministratie. Het voeren van de uitkeringsadministratie is gebonden aan complexe wet- en regelgeving. Dat houdt niet alleen in dat je de ex-werknemer elke maand een uitkering moet overmaken. De ziektewet is een werknemers-verzekering en zoals bij elke verzekering zal eerst vastgesteld moeten worden of iemand wel recht heeft op die verzekering. Dit noemen wij de niet medische claimbeoordeling.

 Onze casemanagers voeren de niet medische claimbeoordeling uit en stellen aan de hand van een aantal vragen vast of iemand recht heeft op een ZW-uitkering.

Als het recht éénmaal is vastgesteld moet worden bepaalt worden wat de hoogte is van de uitkering. Dit doen wij middels een dagloon berekening. In de meeste gevallen kunnen wij deze berekening zelf maken, maar het kan voorkomen dat wij deze berekening bij UWV moeten opvragen.

Zodra de berekening van het dagloon is gemaakt wordt de duur van de uitkering vastgesteld. De maximale duur van de uitkering bedraagt 104 weken. Dit kan minder zijn en in uitzonderlijke situaties langer.

Als bovenstaand proces is doorlopen, zullen wij zorg dragen voor een correcte afwikkeling van de verloning.
Hierbij kijken we naar het aantal beschikbare uitkeringsdagen in een maand, worden eventuele inkomsten uit werk verrekent en worden eventuele maatregelen in mindering gebracht op de uitkering.
De inkomsten uit werk worden elke maand door ons tijdig opgevraagd, zodat er maandelijks op een vaste dag kan worden verloond. Ook wordt er zorg gedragen voor de loonaangifte. Ex-werknemers hebben inzicht in hun loonstrook via onze online omgeving en kunnen de loonstrook daar downloaden. Als werkgever krijg je een overzicht van alle uitkeringen en een SEPA-bestand om de betaling uit te voeren.


Meer weten? Neem dan contact op via 050-2112751 of mail naar info@uitgedokterd.nl

Uitkeringsadministratie

Gezond en veilig werken begint met een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Met een RI&E breng je alle risico’s ten aanzien van arbeid binnen je organisatie in kaart. Na de risico’s goed in kaart te brengen kan je aan de slag met een plan van aanpak om de risico’s te verkleinen of volledig weg te nemen. Het doel is om het aantal ongelukken te beperken waardoor verzuim voorkomen kan worden.

De RI&E bestaat uit deze vier of vijf stappen:

  • Inventariseren van de risico’s
  • Adviseren over te nemen maatregelen
  • Opstellen van plan van aanpak
  • Toetsing van de RI&E (indien nodig)
  • Uitvoeren van het plan van aanpak

Meer weten: neem contact op via info@uitgedokterd.nl

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Afhankelijk van de sector waarin een organisatie actief is, kan een aanvullend onderzoek wenselijk zijn. Zo wordt bij medewerkers die veel achter een computer zitten vaak gekozen voor een visus- en beeldschermonderzoek. Medewerkers die veel worden blootgesteld aan geluid hebben veel baat bij een auditief onderzoek. Naast de basis PMO zijn daarom nog diverse aanvullingen mogelijk.

Afhankelijk van de sector waarin een organisatie actief is, kan een aanvullend onderzoek wenselijk zijn. Zo wordt bij medewerkers die veel achter een computer zitten vaak gekozen voor een visus- en beeldschermonderzoek. Medewerkers die veel worden blootgesteld aan geluid hebben veel baat bij een auditief onderzoek. Naast de basis PMO zijn daarom nog diverse aanvullingen mogelijk.

Elk (fysiek) PMO wordt afgesloten met een 1-1 adviesgesprek, uitgevoerd door een ervaren leefstijlcoach.

Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van leefstijl en inzetbaarheid kunnen we medewerkers bij de uitvoer van een PMO praktische tips en adviezen geven, afgestemd op hun situatie. Zo kunnen medewerkers direct aan de slag met het verbeteren van hun gezondheid!

Loondoorbetaling bij ziekte

Misschien wel de grootste kostenpost bij een zieke werknemer is de verplichting om het loon 2 jaar lang door te betalen. Deze verplichting geldt, helaas voor alle werkgevers, ook als de ziekte niets met het werk te maken heeft.

Heb je voornamelijk vaste werknemers in dienst? Ook dan zijn wij jou graag van dienst en helpen je kansen te benutten en de risico’s van het verzuim te beperken.

 

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol in het re-integratieproces. Wij vinden het daarom belangrijk om met artsen samen te werken die passen bij de organisatie.

Je kunt bij ons artsen capaciteit afnemen en ervoor kiezen om de verzuimbegeleiding grotendeels zelf uit te voeren, omdat je zelf de overige expertise in huis hebt.

Beroep en bezwaar

Uitgedokterd maakt de cijfers van loonschade inzichtelijk en zorgt gedurende dit proces voor optimale schadelast beperking. Wij kunnen beroep en bezwaar voor jou opstellen in onderstaande situaties:

  • Eerstejaars Ziektewet-beoordeling
  • Beslissingen omtrent aanvraag beschikking/maatregel Ziektewet
  • WGA beschikkingen

Start typing and press Enter to search