Alles wat je moet weten binnen ons vakgebied, 
uitgelegd in onze kennisbank.

Eigenrisicodrager

Wanneer je als organisatie hebt gekozen om eigenrisicodrager te worden betaal je minder werkgeverspremies. Je wordt dan zelf verantwoordelijk voor de sociale verzekeringen van jouw werknemers. Je kunt eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet (ZW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). 

Bij het maken van een keuze voor ERD zijn er flink wat risico’s waar je rekening mee moet houden. De materie is complex, een rekenfout is zo gemaakt, met als gevolg dat er meer in plaats van minder betaald moet worden. Eénmaal gekozen voor het eigenrsicodragerschap betekent dat je 3 jaar lang niet terug kan keren in het publieke bestel.

Het doel van een eventuele overstap is om kosten te besparen. Het is dus belangrijk dat je eerst een gedegen kosten-batenanalyse maakt of laat maken. Zorg dat je over alle gegevens beschikt. Breng tot minimaal 3 jaar terug in kaart welke ZW en/of WGA instroom er is geweest. Ook werknemers met een 0-35 status die niet meer in dienst zijn moet je meenemen in je analyse. Op basis van dit beeld kan een toekomstig risicoprofiel worden opgesteld.

Wil je eigenrisicodrager voor de ziektewet worden? Dit moet je weten.

Start typing and press Enter to search