Alles wat je moet weten binnen ons vakgebied, 
uitgelegd in onze kennisbank.

Periodiek Medisch Onderzoek

Een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) is een onderzoek bij werknemers dat gezondheidsrisico’s die met werk te maken hebben in kaart brengt. Een PMO bestaat uit verschillende onderdelen op het gebied van mentale en fysieke gesteldheid. De uitkomsten van dit onderzoek geeft de werkgever handvatten om de gezondheid van zijn werknemers te beschermen of te verbeteren.

Elke werknemer heeft recht op een PMO, maar is niet verplicht om deel te nemen, tenzij de werknemer een beroep waarbij je aan bepaalde gezondheidseisen moet voldoen. Als er minimaal 15 mensen deelnemen aan het PMO dan mag de uitvoerder de groepsresultaten, mits niet herleidbaar naar een individu, in een groepsrapportage uiteenzetten.

Start typing and press Enter to search