Alles wat je moet weten binnen ons vakgebied, 
uitgelegd in onze kennisbank.

Preventie medewerker

Een Preventiemedewerker, ook wel deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming (conform Arbowet), is een werknemer die werknemers en werkgever helpt om werkomstandigheden binnen de organisatie zo veilig en gezond mogelijk te houden. Bij organisaties met minder dan 25 werknemers kan de werkgever zelf de taken van de preventiemedewerker op zich nemen.

In de Arbowet staan drie wettelijke taken omschreven waarin een preventiemedewerker in ieder geval bijstand moet verlenen, namelijk:

  • Medewerking aan het verrichten en opstellen van een RI&E;
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad, arbodienst en/of bedrijfsarts over de genomen en te nemen maatregelen die gericht zijn op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid;
  • Het uitvoeren van maatregelen zoals hierboven genoemd en medewerking daaraan.

Start typing and press Enter to search