Alles wat je moet weten binnen ons vakgebied, 
uitgelegd in onze kennisbank.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een lijst met geïnventariseerde en geëvalueerde risico’s van een organisatie. Een opgestelde RI&E moet worden getoetst door een gecertificeerde arbodienst/deskundige.

Tijdens het toetsen van de RI&E adviseert de gecertificeerde arbodienst/deskundige ook bij het plan van aanpak om het RI&E te verbeteren. Deze verplichting is opgelegd aan organisaties met meer dan 25 werknemers. Let op: hierbij wordt niet gekeken naar het aantal fte’s. Er wordt actief gecontroleerd op de aanwezigheid van een RI&E door de Arbeidsinspectie.

Het niet hebben van een RI&E kan zonder waarschuwing resulteren in een boete van € 4.500,- Als een bedrijf met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werkt dan bestaat daarvoor aanvullende regelgeving: het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en de in het Arbobesluit opgenomen Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE-regeling).

Start typing and press Enter to search