Alles wat je moet weten binnen ons vakgebied, 
uitgelegd in onze kennisbank.

Second Opinion

Een second opinion kan worden aangevraagd wanneer een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. De werknemer vraagt dan om een mening van een andere bedrijfsarts. Een second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid van het advies.

Een second opinion kan enkel door de werknemer worden aangevraagd. De bedrijfsarts kan weigeren mee te werken aan het verzoek van de werknemer, maar dit kan alleen als daar zwaarwegende argumenten voor zijn. Als een bedrijfsarts het verzoek toekent kan de werkgever dit niet weigeren. De kosten voor het second opinion traject komen altijd voor rekening van de werkgever.

Een second opinion is een advies en is niet bindend. De eerste bedrijfsarts blijft in de lead en bepaald of hij het advies van de tweede bedrijfsarts geheel, gedeeltelijk of niet overneemt. Ook blijven afspraken en de begeleiding van de eerste bedrijfsarts gewoon doorlopen tijdens de second opinion. Het heeft dus geen opschortende werking. Met andere woorden, zolang er geen ander advies is bekrachtigd blijft het oude advies en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen voor alle partijen bestaan.

Start typing and press Enter to search