Achterstanden bij het UWV nog steeds niet verholpen

21 april 2023

Het UWV kampt nog steeds met achterstanden bij het uitvoeren van sociaal medische beoordelingen. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een aanzienlijk aantal wachtenden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarom heeft het UWV inmiddels het ‘Geldzorgteam’ uitgebreid om financiële problemen van cliënten aan te pakken.

Achterstand sociaal medische beoordelingen

Uit het jaarverslag van het UWV blijkt dat sinds eind 2021, het aantal mensen dat wacht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering door het ontbreken van een sociaal medische beoordeling, is toegenomen tot meer dan 17.000. Het UWV is al meerdere keren aansprakelijk gesteld vanwege de lange wachttijden, waardoor het UWV totaal 10,6 miljoen euro aan dwangsommen moest betalen.

Meer dan 200 mensen wachten nog op hun WIA-beoordeling van 2021

Het tekort aan verzekeringsartsen wordt door het UWV genoemd als de belangrijkste oorzaak van de achterstand bij de uitvoering van sociaal medische beoordelingen. Hierdoor wachten meer dan 200 mensen die in 2021 een WIA-beoordelingsaanvraag hebben ingediend, nog steeds op een beoordeling. Het UWV verklaart dat het relatief grote aantal artsen dat de afgelopen jaren met pensioen is gegaan, hiervan de voornaamste oorzaak is. Het UWV werkt momenteel samen met minister Van Gennip aan een oplossing voor dit probleem.

Geldzorgteam uitgebreid voor gedupeerden

Het UWV heeft aangegeven dat het meer aandacht besteedt aan het opsporen van financiële problemen bij haar cliënten. Het ‘Geldzorgteam’, dat verantwoordelijk is voor het ondersteunen van mensen bij hun financiële problemen, is uitgebreid van 8 naar 30 voltijdsbanen. Het team bestaat uit specialisten die mensen helpen om hun financiële problemen aan te pakken. Het aantal mensen dat in 2021 werd doorverwezen naar het team was 4300, terwijl dit een jaar eerder 2100 was. Indien nodig, kunnen cliënten worden doorverwezen naar de gemeentelijke schuldhulpverlening.

In het kort:
  • Het UWV kampt met achterstanden bij het uitvoeren van sociaal medische beoordelingen, wat leidt tot wachtlijsten voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
  • Het tekort aan verzekeringsartsen wordt genoemd als belangrijkste oorzaak voor deze achterstanden.
  • Meer dan 17.000 mensen wachten momenteel op een arbeidsongeschiktheidsuitkering door het ontbreken van een sociaal medische beoordeling.
  • Het UWV heeft inmiddels 10,6 miljoen euro aan dwangsommen moeten betalen vanwege de lange wachttijden.
  • Het UWV werkt samen met minister Van Gennip aan een oplossing voor het tekort aan verzekeringsartsen.
  • Het Geldzorgteam van het UWV, dat mensen helpt bij financiële problemen, is uitgebreid van 8 naar 30 voltijdsbanen vanwege de toegenomen vraag.
Bron: nos.nl

Start typing and press Enter to search