Afname van verzuimcijfers,
maar een toename in uitval door stress

27 oktober 2023

De arbeidsmarkt toont een groeiende trend van werknemers die kiezen voor werken op afstand tijdens ziekte, in plaats van volledig uit te vallen. Deze benadering lijkt het ziekteverzuim te verminderen, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee.

 In het kort:

  • Daling in verzuim, toename in stress: werknemers kiezen er vaker voor om tijdens ziekte vanuit huis te werken, wat heeft geleid tot een afname in verzuimcijfers, maar een toename in uitval door stress.
  • Arbodiensten hebben deze trend waargenomen en benadrukken de noodzaak van aandacht voor mentale gezondheid en het voorkomen van werk gerelateerde
  • Balans tussen flexibiliteit en welzijn: voor zowel werknemers als werkgevers is het belangrijk om samen te werken aan een werkomgeving die flexibiliteit biedt, maar ook het welzijn van de werknemers waarborgt. 

Belangrijkste ontwikkelingen

Een opvallende trend in de Nederlandse arbeidsmarkt is de daling van verzuimcijfers, terwijl tegelijkertijd een toename wordt waargenomen in uitval door stress. Werknemers lijken vaker de keuze te maken om, ondanks ziekte, door te werken vanuit huis of een andere locatie.

Oorzaken en gevolgen

Arbodiensten hebben deze trend opgemerkt en constateren dat de afname in verzuim niet noodzakelijk wijst op een gezondere werkomgeving. In plaats daarvan wordt er vaker uitval geconstateerd als gevolg van stress en burn-out klachten. De verschuiving naar flexibel en thuiswerken, versneld door de COVID-19 pandemie, heeft werknemers in staat gesteld om door te werken tijdens ziekte, maar heeft tevens geleid tot vervaagde grenzen tussen werk en privé. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van werkstress en mentale gezondheid.

Voor werknemers kan het werken tijdens ziekte een gevoel van controle en continuïteit bieden, wat positief kan bijdragen aan het herstelproces. Echter, het risico op langdurige uitval door stress en burn-out klachten neemt toe wanneer er onvoldoende tijd wordt genomen voor herstel. Voor werkgevers betekent dit dat er een grotere nadruk moet komen op het creëren van een werkomgeving die aandacht heeft voor het welzijn van de werknemers en het voorkomen van werk gerelateerde stress. Het stimuleren van open communicatie en het aanbieden van flexibele werkmogelijkheden kunnen hierbij cruciale rollen spelen.

Voor- en nadelen

Hoewel de daling in verzuimcijfers op het eerste gezicht positief lijkt, brengt de toename in stress gerelateerde uitval nieuwe uitdagingen met zich mee voor zowel werknemers als werkgevers. Het is van essentieel belang dat beide partijen samenwerken om een balans te vinden tussen flexibiliteit en welzijn, om zo een gezonde en productieve werkomgeving te creëren en behouden.

Start typing and press Enter to search