Arbeidsongevallen: verzuim en veiligheid op
de werkvloer in 2023

30 mei 2024

Uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO blijkt dat arbeidsongevallen in 2023 bij 1,3% van alle werknemers tot verzuim leidden. Met name werknemers bij politie en brandweer zijn vaak slachtoffer van arbeidsongevallen die resulteren in verzuim. Dit artikel bespreekt de statistieken, de meest getroffen beroepsgroepen en de belangrijkste oorzaken van deze ongevallen.

In het kort

  • In 2023 leidde 1,3% van de arbeidsongevallen tot verzuim.
  • Politie en brandweer hebben het hoogste percentage arbeidsongevallen met verzuim (6,3%).
  • Psychische overbelasting is de meest voorkomende oorzaak van arbeidsongevallen.

Incidenten en verzuimcijfers

In 2023 had 2,7% van alle werknemers een arbeidsongeval met lichamelijk letsel of geestelijke schade. Bij bijna de helft van deze gevallen leidde dit tot één of meer dagen verzuim. Tijdens de coronapandemie in 2020 nam het percentage werknemers met een arbeidsongeval af, maar sinds 2020 is dit percentage stabiel gebleven.

Beroepsgroepen met de meeste arbeidsongevallen

Politiepersoneel en brandweerlieden hebben het vaakst te maken met arbeidsongevallen die tot verzuim leiden. Gemiddeld over de jaren 2021 tot en met 2023 lag dit percentage op 6,3%. Andere risicogroepen zijn reisbegeleiders, vooral conducteurs (5,5%), en werknemers met technische beroepen zoals productiemachinebedieners, timmerlieden, loodgieters en pijpfitters.

Beroepsgroep

% van werknemers (2021/2023)

Politie en brandweer

6,3%

Reisbegeleiders

5,5%

Productiemachinebedieners

4,7%

Timmerlieden

4,6%

Loodgieters en pijpfitters

4,5%

Slagers

4,5%

Vrachtwagenchauffeurs

4,3%

Chauffeurs auto’s, taxi’s en bestelwagens

3,8%

Hoveniers, tuinders en kwekers

3,6%

Automonteurs

3,5%

Oorzaken van arbeidsongevallen

De vaakst genoemde oorzaak van arbeidsongevallen in 2023 was psychische overbelasting, zoals stress of intimidatie, genoemd door 17% van de slachtoffers. Dit is het hoogste percentage sinds de metingen in 2017 begonnen. Andere veelvoorkomende oorzaken zijn snij- of stootincidenten (bijna 14%) en uitglijden, struikelen of vallen (12%).

Oorzaak

% van werknemers met arbeidsongeval

Psychische overbelasting

17%

Gesneden of gestoten

13,7%

Uitgegleden, gestruikeld of gevallen

12,1%

Bedreigd, gebeten of geschopt

10,4%

Fysieke overbelasting

8,5%

Medische hulp bij arbeidsongevallen

Van de werknemers die in 2023 een arbeidsongeval hadden, had 68% medische hulp nodig. De meeste slachtoffers (31%) bezochten een huisarts of praktijkondersteuner. Andere veelvoorkomende vormen van medische hulp waren behandeling op het werk (20,5%) en op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis (11,8%).

Conclusie

Arbeidsongevallen blijven een significant probleem op de werkvloer, met name bij beroepen zoals politie, brandweer en technisch personeel. Psychische overbelasting is een groeiende oorzaak van deze incidenten. Hoewel de meeste werknemers tevreden zijn met de veiligheidsmaatregelen op hun werk, blijft er ruimte voor verbetering, vooral in sectoren zoals landbouw, industrie en vervoer.

Start typing and press Enter to search