Compensatie transitievergoeding:
efficiënte afhandeling van aanvragen

13 juli 2023

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 1 juni 2022 heeft geleid tot een wijziging in de compensatieregeling voor de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Inmiddels is duidelijk hoe deze verandering van invloed is op de afhandeling van aanvragen.

Wat houdt de compensatie transitievergoeding in?

Wanneer jij een werknemer ontslaat of zijn contract niet verlengt, heeft deze werknemer recht op een transitievergoeding. In bepaalde situaties kun je compensatie krijgen voor de vergoeding die je hebt betaald. Deze situaties doen zich voor bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfsbeëindiging. Als het dienstverband van de werknemer is geëindigd op of na 1 juli 2015, kon je met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor de transitievergoeding.

Niet iedere werkgever kreeg compensatie

Heb jij werknemers die recht hadden op een transitievergoeding omdat de verplichte termijn van loondoorbetaling bij ziekte (2 jaar of 104 weken) vóór 1 juli 2015 was verstreken en het dienstverband op of na 1 juli 2015 werd beëindigd? Dan kan het zijn dat jij als werkgever geen compensatie hebt ontvangen voor de betaalde vergoeding in deze situatie.

Goed nieuws!

Op 1 juni 2022 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat jij wel recht hebt op compensatie van de transitievergoeding als de verplichte termijn van loondoorbetaling bij ziekte vóór 1 juli 2015 was verstreken.

Gevolgen van deze uitspraak

Is deze situatie op jou van toepassing en heb jij al een aanvraag ingediend? Als je van het UWV een beslissing hebt ontvangen waarin zij hebben bevestigd dat jij recht hebt op compensatie, maar de uitbetaling nog niet heeft plaatsgevonden, hoef je je geen zorgen te maken. De uitspraak heeft geen invloed op deze beslissing. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft namelijk besloten dat het UWV herhaalde aanvragen niet opnieuw mag beoordelen.

Heb je nog geen aanvraag ingediend en heb je langer dan 6 maanden geleden de volledige transitievergoeding betaald? Dan is het helaas te laat om een nieuwe aanvraag in te dienen omdat de aanvraagtermijn is inmiddels verstreken.

In het kort:
  • De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep heeft geleid tot wijzigingen in de compensatieregeling voor de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • Werkgevers hebben recht op compensatie van de transitievergoeding als de verplichte termijn van loondoorbetaling bij ziekte vóór 1 juli 2015 was verstreken.
  • Werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend en langer dan 6 maanden geleden de volledige transitievergoeding hebben betaald, kunnen geen nieuwe aanvraag meer indienen vanwege de verstreken aanvraagtermijn.

Bron: uwv.nl

Start typing and press Enter to search