Sterke daling in Ziektewet-aanvragen bij uitzendkrachten:
Een analyse van recente veranderingen

30 november 2023

In 2023 zien we een significante daling in het aantal Ziektewet-aanvragen door uitzendkrachten, een trendbreuk na een periode van gestage stijging sinds 2020. Dit is een gevolg van ingrijpende wijzigingen in de uitzendbranche, waaronder aanpassingen in arbeidsvoorwaarden en een verschuiving naar eigenrisicodragerschap door uitzendbedrijven.

Achter de cijfers: Verklaring voor de afname in Ziektewet-aanvragen in 2023

Het UWV rapporteert een daling van circa 75 procent in Ziektewet-aanvragen vanuit de uitzendsector in vergelijking met het voorgaande jaar. Traditioneel verstrekte het UWV een Ziektewet-uitkering aan uitzendkrachten met een ‘uitzendbeding’, wat hun arbeidscontract beëindigt bij gebrek aan werk of ziekte. Voorheen maakten veel uitzendkrachten aanspraak op deze uitkering.

In 2022 zijn echter twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd die deze trend hebben omgekeerd. Allereerst is de cao voor uitzendkrachten aangepast; vanaf juli 2022 eindigt een uitzendcontract niet langer automatisch bij ziekte, maar loopt het door tot de afgesproken einddatum. Daarnaast hebben verschillende grote uitzendbureaus de keuze gemaakt om vanaf januari 2023 zelf het risico voor zieke werknemers te dragen, ook bekend als ‘eigenrisicodragerschap’. Deze aanpassingen hebben geresulteerd in een duidelijke afname van Ziektewet-aanvragen vanuit de uitzendsector.

De toekomst van deze trend is echter onzeker. Een recente uitspraak van de Hoge Raad bevestigt dat onder de oude cao, het uitzendcontract met uitzendbeding kon worden beëindigd bij ziekte. Als de cao-wijzigingen in 2024 worden teruggedraaid, of als uitzendbureaus besluiten het eigenrisicodragerschap op te geven, kan dit resulteren in een toename van het aantal Ziektewet-aanvragen. Echter, als de huidige cao-bepalingen gehandhaafd blijven, lijkt het waarschijnlijk dat de daling in Ziektewet-aanvragen zich zal voortzetten.

Impact op de arbeidsmarkt

De uitzendsector ondergaat een transformatie, zichtbaar in de significante daling van Ziektewet-aanvragen door uitzendkrachten. Deze veranderingen benadrukken de dynamische aard van arbeidsvoorwaarden en de impact daarvan op de arbeidsmarkt. Het blijft interessant om te volgen hoe toekomstige ontwikkelingen de sector zullen beïnvloeden.

Start typing and press Enter to search