Alles over medische keuringen

27 oktober 2023

Voor sommige beroepen is het essentieel dat werknemers lichamelijk en geestelijk in staat zijn hun werkzaamheden uit te voeren. Een piloot bijvoorbeeld, moet niet alleen scherp van geest zijn, maar ook over een uitstekend gezichtsvermogen beschikken. En een professionele sporter dient zijn of haar lichaam continu in topconditie te houden. Voor het waarborgen van deze gezondheid en geschiktheid zijn er verschillende medische keuringen in het leven geroepen.

In het kort

 • Definitie en noodzaak: Medische keuringen zijn gezondheidsonderzoeken die de geschiktheid van een individu voor specifieke beroepen of activiteiten beoordelen. Ze zijn essentieel voor beroepen met hoge fysieke of mentale eisen, zoals piloten of brandweerpersoneel.
 • Verschillende soorten keuringen: Er zijn diverse medische keuringen, waaronder aanstellingskeuringen, periodieke keuringen, rijbewijskeuringen etc. Elk met een specifiek doel en focus.
 • Regelgeving en verplichting: De noodzaak en frequentie van medische keuringen zijn afhankelijk van de aard van het werk en de daarbij behorende risico’s. De Arbowet reguleert wanneer en hoe deze keuringen moeten plaatsvinden, met een sterke focus op het bewaren van de privacy van werknemers.

Wat is een medische keuring?

Een medische keuring is een gezondheidsonderzoek uitgevoerd door een arts, gericht op specifieke gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan bepaalde beroepen of activiteiten. Bij beroepen met een hoge fysieke belasting, zoals in de bouw of bij brandweerpersoneel, is zo’n keuring geen uitzondering. Het doel is om te beoordelen of iemand medisch geschikt is om bepaalde taken veilig en gezond uit te voeren.

Soorten medische keuringen

Er bestaan diverse medische keuringen, elk met hun eigen specifieke doel. Enkele voorbeelden zijn:

 • Aanstellingskeuring
 • Duikmedische keuring
 • Vliegmedische keuring
 • Arbo-Keuring
 • Keuring Groot Rijbewijs
 • Medische Keuring Taxipas
 • Keuring Vrachtwagenrijbewijs
 • PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek)
 • PMO (Preventief Medisch Onderzoek)

Medische keuring voor werk

In veel beroepsgroepen is een medische keuring een standaard onderdeel van het aannameproces. Dit geldt bijvoorbeeld voor beroepen in de offshore-industrie of bij professionele chauffeurs. Hier wordt niet alleen gekeken naar de algemene gezondheid, maar ook naar specifieke risico’s zoals gehoorschade of rugproblemen.

Verplichting en regelgeving

Niet in alle gevallen is een medische keuring verplicht. Echter, wanneer het werk specifieke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, kan een werkgever dit wel verplicht stellen. De regelgeving hieromtrent is vastgelegd in de Arbowet. Het is belangrijk dat de privacy van de werknemer hierbij gewaarborgd blijft.

De rol van de arbodienst

Als arbodienst kan Uitgedokterd een cruciale rol spelen bij medische keuringen, voornamelijk gericht op het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving. Uitgedokterd heeft medisch personeel in dienst om keuringen uit te voeren, adviseert over de medische geschiktheid van werknemers, en helpt bij het naleven van wet- en regelgeving. Daarnaast beschermt Uitgedokterd de rechten en privacy van de werknemer, communiceert resultaten met de werkgever en draagt bij aan preventieve gezondheidszorg op de werkplek.

Verschil tussen medische keuring, PMO en PAGO

Het is cruciaal om onderscheid te maken tussen een medische keuring, een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Een PMO is breder en kijkt naar de algehele gezondheid en leefstijl, terwijl een PAGO specifiek gericht is op werk gerelateerde gezondheidsrisico’s. Een medische keuring daarentegen heeft een meer verplichtend karakter en is vaak gericht op de geschiktheid voor een specifieke taak of functie.

Wanneer is een medische keuring noodzakelijk?

Een medische keuring wordt vaak verplicht bij beroepen waarbij de veiligheid van jezelf of anderen op het spel kan staan. Denk hierbij aan piloten, brandweerpersoneel of beroepsduikers. Ook bij het verlengen van een rijbewijs kan een medische keuring vereist zijn, vooral op oudere leeftijd of bij specifieke medische aandoeningen.

Conclusie

Een medische keuring speelt een essentiële rol in het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Het biedt zowel de werknemer als de werkgever duidelijkheid over de medische geschiktheid voor specifieke taken. Door de regels te volgen en de privacy te respecteren, draagt een medische keuring bij aan een veilige en gezonde werkomgeving.

Start typing and press Enter to search