Subsidie Duurzame inzetbaarheid:
Vergroot het welzijn van je werknemers en faciliteer vroegtijdig uittreden

27 juli 2023

Ontdek hoe jouw bedrijf kan profiteren van de subsidie Duurzame inzetbaarheid. De subsidie is in te zetten voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van jouw werknemers vergroot. Ook kun je de subsidie inzetten om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen. Hier lees je meer over de stappen om de subsidie aan te vragen en voorbeelden van activiteiten die in aanmerking komen voor de subsidie.

De belangrijkste punten uit deze tekst:

  • Bedrijven kunen een subsidie aanvragen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten en oudere werknemeres met zwaar werk de mogelijkheid bieden om eerder te stoppen met het werk.
  • De eerste stap voor bedrijven is het uitvoeren van een bedrijfsanalyse als basis voor het opstellen van een subsidieaanvraag voor een activiteitenplan.
  • Het activiteitenplan kan ingediend worden op basis van de bedrijfsanalyse en moet minstens 25% van de totale projectkosten investeren in het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.
  • Subsidie kan worden aangevraagd voor diverse activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten en voor afspraken om oudere werknemers eerder te laten stoppen met werken onder de Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU).

Bedrijfsanalyse – De basis voor verbeteringen

Wil je de duurzame inzetbaarheid van jouw werknemers stimuleren? Begin dan met het opstellen van een grondige bedrijfsanalyse. Deze analyse vormt de solide basis voor de volgende stap: het indienen van een subsidieaanvraag voor een activiteitenplan. Download hier een format en meer informatie over het uitvoeren van een effectieve bedrijfsanalyse.

Subsidieaanvraag voor een activiteitenplan – Investeer in duurzame inzetbaarheid

Met de inzichten uit jouw bedrijfsanalyse kun je nu een activiteitenplan opstellen en indienen. Hiermee kun je subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van jouw werknemers bevorderen. Een bijkomend voordeel is dat je ook subsidie kunt aanvragen om oudere werknemers eerder met pensioen te laten gaan, onder de Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU). Zorg ervoor dat ten minste 25% van de totale projectkosten worden geïnvesteerd in het vergroten van duurzame inzetbaarheid.

Duurzame Inzetbaarheid – Praktische voorbeelden

Benieuwd naar concrete activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van jouw werknemers vergroten? Neem een kijkje op onze pagina ‘Duurzame Inzetbaarheid Vergroten’. Bekijk praktische voorbeelden van activiteiten waarvoor je subsidie kunt aanvragen.

Vroegtijdig Uittreden – Bevorder de overgang

Wanneer je als werkgever afspraken maakt met een oudere werknemer om eerder met pensioen te gaan, dan kunnen deze afspraken in aanmerking komen voor subsidie. Op de pagina ‘Eerder stoppen met werken’ lees je meer over de specifieke eisen en voorwaarden.

Download de flyer subsidie duurzame inzetbaarheid

Maak direct gebruik van deze waardevolle subsidie en verbeter de duurzame inzetbaarheid van jouw werknemers. Download de flyer.

Profiteer van de Subsidie Duurzame Inzetbaarheid en creëer een gezonde en productieve werkomgeving voor jouw werknemers. Investeer in duurzame inzetbaarheid en faciliteer een soepele overgang voor oudere werknemers naar hun welverdiende pensioen. Uitgedokterd kan jou ondersteunen en advies geven in het analyseren van jouw bedrijf en het opstellen van een plan.

Neem vandaag nog de eerste stap naar een betere toekomst voor jouw bedrijf en werknemers!

Bron: Ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid

Start typing and press Enter to search