Eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden? Dit moet je weten

14 augustus 2023

Elke werkgever in ons land betaalt een basispremie aan het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Voor kleine werkgevers tot een loonsom van € 905.000,- bedraagt de premie 5,82%, voor werkgevers met een hogere loonsom bedraagt deze 7,11%.  Echter, voor de Whk-premie, kan een werkgever eigenrisicodrager (ERD) worden, waardoor de Whk-premie voor deze component komt te vervallen. In veel gevallen levert dit een aanzienlijk financieel voordeel op. Dit geldt voor zowel de ZW-premie als de WGA-premie.
De Ziektewet (ZW) is een werknemersverzekering voor mensen die geen werkgever hebben of in een bepaalde bijzondere situatie verkeren. Het gaat hierbij onder andere om:

 • Werknemers die in de eerste twee ziektejaren hun baan verliezen;
 • Uitzendkrachten zonder vast contract met het uitzendbureau;
 • Oproepkrachten;
 • Thuiswerkers zonder arbeidsovereenkomst;
 • Stagiairs.
Waar moet je op letten bij de afweging om eigenrisicodrager te worden? 

Bij het maken van een keuze voor ERD zijn er flink wat risico’s waar je rekening mee moet houden. De materie is complex, een rekenfout is zo gemaakt, met als gevolg dat er meer in plaats van minder betaald moet worden. Eénmaal gekozen voor het eigenrsicodragerschap betekent dat je 3 jaar lang niet terug kan keren in het publieke bestel.

Risicoanalyse

Het doel van een eventuele overstap is om kosten te besparen. Het is dus belangrijk dat je eerst een gedegen kosten-batenanalyse maakt of laat maken. Zorg dat je over alle gegevens beschikt. Breng tot minimaal 3 jaar terug in kaart welke ZW en/of WGA instroom er is geweest. Ook werknemers met een 0-35 status die niet meer in dienst zijn moet je meenemen in je analyse. Op basis van dit beeld kan een toekomstig risicoprofiel worden opgesteld.

Zorg dat je meerdere scenario’s uiteenzet. Bijvoorbeeld een best, een most likely- en een worstcase scenario. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Vergeet niet om ook alvast een blik op de toekomst te werpen. Houdt bij een toekomstig scenario rekening met de ambities van de onderneming: wordt een groei verwacht of juist krimp. Worden er nieuwe BV’s ingericht, zijn er reorganisaties gepland?

Door dit goed in beeld te brengen ontstaat eveneens de mogelijkheid om bijvoorbeeld een (nieuwe) BV in te richten waarin enkel werknemers met een vast dienstverband werkzaam zijn; hierdoor wordt het ZW-instroomrisico nagenoeg nihil.

Terugkeerpremie en historische schadelast

Na een periode van minimaal 3 jaar ERD heeft een werkgever de keuze om weer terug te keren in het publieke bestel en weer Whk-premie te betalen. Tot een aantal jaren geleden kon je als werkgever “schoon” terugkeren bij het UWV. Om een einde te maken aan het heen-en-weer switchen tussen Publiek en privaat verzekerd zijn is de wet- en regelgeving aangescherpt middels de ‘anti-duiventil’ maatregel: Iedere onderneming die na een periode van ERD terug stapt in het publieke bestel ontvangt een Whk-premie met als grondslag de historische schadelast. Daarnaast geldt dat bij een terugkeer naar het publieke bestel, de onderneming pas weer na 3 jaar opnieuw ERD mag worden.

Voor het ZW-risico geldt dat bij een terugkeer in het publieke bestel, de organisatie een terugkeerpremie gaat ontvangen. Deze terugkeerpremie is per 1 januari 2024 de hoogte van de sectorale premie. Het UWV heeft enorme achterstanden en toont weinig initiatief richting de ZW- of WGA-gerechtigden. Verzekeraars hebben hier weliswaar meer focus op of besteden deze werkzaamheden uit aan specialisten, maar desalniettemin blijft de organisatie verantwoordelijk.

Taken en verantwoordelijkheden

Bij de afweging om eigenrisicodrager te worden is het belangrijk om te weten welke taken en verantwoordelijkheden de onderneming krijgt bij het eigenrisicodragerschap. Aan het eigenrisicodragerschap zijn namelijk een flink aantal eisen verbonden. Zo moet de onderneming bijvoorbeeld bij het ZW-ERD naast het volgen van de Wet verbetering Poortwachter, het dagloon berekenen, de uitkering vaststellen, de loonstrook opstellen en de loonaangifte bij de Belastingdienst verzorgen.

Als een ex-werknemer niet meewerkt of zich niet aan de voorschriften houdt dien je het maatregelenbesluit toe te passen. De uitvoering van het eigenrisicodragerschap kan complex zijn, een fout is zo gemaakt. Als taken niet goed worden uitgevoerd kan het UWV ingrijpen en de begeleiding overnemen.

De kosten hiervan komen voor rekening van de eigenrisicodrager.
 Het is aan te bevelen om hier expertise voor in te huren. Aan de andere kan is de kans groot dat je een beter resultaat behaald dan dat het UWV zou behalen. De kosten en baten moeten worden meegenomen in je kosten- baten analyse. Het UWV blijft eind verantwoordelijk en controleert regelmatig of de ziektewet op een correcte manier wordt uitgevoerd. Welke keuze ook het meest aantrekkelijk lijkt. Het is vooral belangrijk dat de instroom en hiermee de schadelast beperkt blijft.

Als er uiteindelijk een keuze gemaakt is voor het eigenrisicodragerschap
 • Meld je op tijd aan bij de belastingdienst
 • Zorg voor een ZWERD specifiek verzuim protocol
 • Voer een aparte verzuimadministratie
 • Zorg voor een gedegen claimbeoordeling
 • Zorg dat de verloning en loonaangifte goed ingeregeld is
 • Zorg voor voldoende expertise op het gebied van het uitvoeren van de ziektewet
Takenmatrix

De uitvoering van het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet is wezenlijk anders dan het de Poortwachter begeleiding van zieke werknemers. In onderstaande takenmatrix staat een overzicht zodat je beter beeld krijgt bij hoe de begeleiding eruit ziet.

Uitgedokterd

Uitgedokterd heeft jarenlange ervaring in het beperken van schadelast voor werkgevers die publiek en privaat verzekert zijn.

Uitgedokterd is specialist op het gebied van Ziektewet eigenrisicodragerschap waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat, tevens begeleiden wij ook reguliere dossiers van A tot Z. Meer weten? Bel 050-211 27 51 of stuur een e-mail naar info@uitgedokterd.nl

UitgedoktERD specialist

Start typing and press Enter to search