Fysieke arbeidsbelasting:
Preventie en maatregelen

16 april 2024

In dit artikel

  1. Diverse vormen van fysieke belasting

  2. Preventie en risicobeoordeling

  3. Effectieve maatregelen en training

In alle werkomgevingen kan fysieke belasting een risico vormen, van het zware tillen in een magazijn tot het langdurig zitten achter een computer. Binnen onze opgestelde factsheet richten we ons op het uiteenzetten van de soorten fysieke belasting en de gevolgen ervan, evenals de stappen die genomen kunnen worden voor preventie en behandeling van klachten.

Vormen en gevolgen van fysieke belasting

Lichamelijke belasting op de werkvloer kan variëren van zware fysieke arbeid tot subtiele risico’s zoals langdurig zitten of verkeerde ergonomische instellingen. Zo kan tillen direct gerelateerd zijn aan rugklachten, terwijl repetitieve handelingen en trillingen kunnen resulteren in KANS-klachten (klachten aan armen, nek en schouders). Het belangrijkste is een bewustzijn van de diverse vormen van belasting en hun specifieke gevolgen. 

Risicobeoordeling en preventie

Elk bedrijf dient een preventiemedewerker aan te stellen die de taak heeft een RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie) uit te voeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tools zoals de Checklist Fysieke Belasting om snel inzicht te krijgen in de aanwezige risico’s. Dit is cruciaal voor het vaststellen van de juiste maatregelen.

Implementatie van maatregelen

Nadat de risico’s geïdentificeerd zijn, moet een Plan van Aanpak worden opgesteld. De TOP-strategie geeft de voorkeur aan maatregelen die de oorzaak van overbelasting aanpakken, zoals het gebruik van tilhulpmiddelen of het aanpassen van de werkprocessen. Ook is het essentieel dat werknemers getraind worden in het juist gebruiken van deze hulpmiddelen en het melden van eventuele knelpunten.

Het effectief aanpakken van fysieke arbeidsbelasting vereist een gecombineerde aanpak waarbij technische, organisatorische en persoonsgebonden maatregelen geïntegreerd worden. Het uiteindelijke doel is het creëren van een gezonde en veilige werkplek waarbij zowel werkgever als werknemer proactief betrokken zijn bij het voorkomen van gezondheidsklachten. 

Hulp nodig bij het nemen van maatregelen tegen fysieke arbeidsbelasting? Bij Uitgedokterd helpen we je graag verder.

Start typing and press Enter to search