Loonbetaling bij ziekte na
persoonlijke noodsituaties

10 november 2023

Stel je voor: een werknemer, in dit geval een kapper bij een lokale salon, wordt geconfronteerd met huiselijk geweld. De ernst dwingt haar tot verblijf in een safehouse, waardoor ze niet in staat is haar werk uit te voeren. Wat gebeurt er als zij zich in deze situatie ziekmeldt?

In het kort

  • Geen loon bij privécrisis: Werknemers die door privéomstandigheden, zoals huiselijk geweld, niet kunnen werken, hebben geen recht op loon als de oorzaak in hun eigen risicosfeer ligt.
  • Ziekmelding afgewezen: Zelfs na een ziekmelding wordt loon niet toegekend als de primaire oorzaak van afwezigheid de privésituatie is en niet de ziekte zelf.
  • Juridische uitspraak: Een kantonrechter wees de vordering tot loondoorbetaling af, bepalend dat de oorzaak buiten de ziekte om, en dus in de risicosfeer van de werkneemster, geen recht op loon biedt.

Inleiding

Wanneer persoonlijke noodsituaties de werkvloer bereiken, rijst de vraag wie de financiële last draagt. Dit vraagstuk wordt belicht aan de hand van een casus over loonrecht bij ziektemelding na privé-gerelateerde afwezigheid.

De casus: Een kapper in nood

Een vaste kapper van een kapsalon kan niet werken wegens huiselijk geweld, een tragedie die haar dwingt tot een safehouse verblijf samen met haar minderjarge kind. Hierdoor kan zij niet meer aan het werk bij de kapper. Haar werkgever zit met de vraag: moet het loon doorbetaald worden als zij zich ziekmeldt, zelfs als haar afwezigheid privé-gerelateerd is?

 Op 24 januari vindt, naar aanleiding van het niet werken een telefoongesprek plaats tussen de werkgever en werknemer. De werkgever stopt de loonbetaling in februari. Wanneer de kapper via haar vakbond loondoorbetaling eist, weigert de werkgever. De werkgever stelt dat de afwezigheid haar eigen risico is en dat er geen sprake is van ziekte. Maar de kapper beweert ziek te zijn.

De juridische strijd: Wie draagt het Risico?

De kantonrechter moet bepalen of de werknemer, ondanks de ziektemelding, recht heeft op loon als de primaire oorzaak van afwezigheid een persoonlijke crisis is. De werkgever en werknemer staan lijnrecht tegenover elkaar.

De uitspraak: Geen loon bij persoonlijk risico

De kantonrechter oordeelt: de werkneemster heeft geen recht op loon. De hoofdoorzaak van niet werken is de plaatsing in het safehouse, wat binnen haar eigen risicosfeer valt. De ziektemelding verandert hier niets aan. Het loon blijft onbetaald en de kapper staat met lege handen.

Conclusie: De Grens Tussen Privaat en Professioneel

Deze casus belicht de delicate grens tussen persoonlijke omstandigheden en professionele verplichtingen. Het benadrukt het belang van een duidelijk onderscheid tussen persoonlijk risico en ziekterecht, en de noodzaak voor heldere communicatie tussen werknemer en werkgever.

Start typing and press Enter to search