De loondoorbetaling bij ziekte van werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd
hebben bereikt, zal vanaf 1 juli 2023 worden verkort van 13 naar 6 weken.

13 juli 2023

Sinds 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd van kracht. Deze wet voorziet in een soepeler arbeidsrechtelijk regime voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Een van de regelingen betreft de verkorte termijn voor loondoorbetaling bij ziekte, die in de wet is vastgesteld op 6 weken. Om mogelijke verdringing van niet-AOW-gerechtigde werknemers te voorkomen, was echter besloten om gedurende een overgangsperiode een termijn van 13 weken te hanteren. Echter, inmiddels is gebleken dat er geen sprake is van verdringing.

Het definitieve besluit is nu gepubliceerd om de termijn te verkorten van 13 naar 6 weken. Deze is ingegaan op 1 juli 2023.

Dit betekent dat vanaf 1 juli 2023 een termijn van 6 weken van toepassing zal zijn op de loondoorbetaling en het opzegverbod bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers. Voor AOW-gerechtigde werknemers die op dat moment al ziek zijn, blijft de termijn van 13 weken gelden. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 optreden, zal de termijn van 6 weken van kracht zijn.

Bron: awvn.nl

Start typing and press Enter to search