Fors stijgende rechtszaken tegen UWV
vanwege keuringen

21 augustus 2023

AMSTERDAM – Het aantal mensen dat een beroep doet op juridische ondersteuning vanwege aanzienlijke vertragingen in het ontvangen van medische keuringen van het UWV groeit. Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR), die jaarlijks ongeveer tweeduizend cliënten bijstaat die betrokken zijn bij geschillen met het UWV over medische beoordelingen, heeft dit gemeld.

Jurgen van Diesen, een manager bij SAR, schat voorzichtig in dat er momenteel ongeveer twintigduizend zaken per jaar zijn waarbij juridische hulp wordt ingeroepen tegen het UWV in Nederland.

In situaties van arbeidsongeschiktheid is het cruciaal om snel helderheid te hebben over de individuele en financiële gevolgen. Echter, door een tekort aan medische beoordelaars bij het UWV wordt de wachttijd van zeventien weken in alle gevallen overschreden, volgens Wessel Beishuizen, een gespecialiseerde jurist op het gebied van Sociale Zekerheid bij SAR. Beishuizen merkt op dat, naast de stijging in het aantal mensen dat juridische hulp zoekt, de procedures ook langer duren.

Als het UWV de zeventien weken wachttijd overschrijdt, wordt eerst een formele ingebrekestelling gedaan. Momenteel is er echter helemaal geen reactie meer van het UWV op dergelijke meldingen. Na enkele weken wordt dan de stap naar de rechtbank gezet. Hoewel dit soort zaken in aanmerking komen voor een versnelde behandeling (met een wachttijd van twee tot vier maanden), stapelen de zaken ook bij de rechtbank op, waardoor cliënten nog langer moeten wachten, zoals Van Diesen beschrijft.

Uitgedokterd kan jou ook ondersteunen bij het indienen van bezwaren tegen medische keuringen van het UWV.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

Bron: Telegraaf

Start typing and press Enter to search