Nieuwe UWV Maatregel: Praktisch Beoordelen
bij WIA-claim per 1 juli 2024

30 mei 2024

Vanaf 1 juli 2024 introduceert het UWV de maatregel ‘Praktisch Beoordelen’ om de achterstanden bij WIA-claimbeoordelingen verder te verminderen. Deze maatregel zal jaarlijks 2.000 tot 3.000 extra beoordelingen mogelijk maken. In dit artikel lees je wat deze verandering inhoudt en voor welke medewerkers deze maatregel relevant is.

In het kort

  • De maatregel ‘Praktisch Beoordelen’ wordt ingevoerd om WIA-achterstanden terug te dringen.
  • De maatregel zorgt voor 2.000 – 3.000 extra WIA-beoordelingen per jaar.
  • WIA-beoordelingen worden voortaan gebaseerd op feitelijke verdiensten in plaats van theoretische inschattingen.

Wat houdt de maatregel Praktisch Beoordelen in?

Na 104 weken ziekte kan een medewerker een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Of en hoeveel WIA-uitkering wordt toegekend, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. De maatregel ‘Praktisch Beoordelen’ gaat in op 1 juli 2024 en loopt drie jaar, tenzij de Tweede of Eerste Kamer bezwaar maakt tegen het ontwerpbesluit.

Deze maatregel richt zich op medewerkers die tijdens de WIA-claimbeoordeling gedeeltelijk aan het werk zijn (in spoor 1 of 2). Momenteel kunnen deze medewerkers zowel praktisch als theoretisch beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige en/of verzekeringsarts, waarbij de laagste beoordeling geldt. Met de nieuwe maatregel vervalt de theoretische beoordeling.

WIA-beoordeling op basis van feitelijke verdiensten

De maatregel zorgt ervoor dat alleen nog gekeken wordt naar de feitelijke verdiensten van een medewerker, niet naar wat zij theoretisch zouden kunnen verdienen. Hierbij worden de volgende vragen gesteld:

  • Is het huidige werk passend bij de beperkingen van de medewerker?
  • Kan de werkgever dit werk blijvend aanbieden?
  • Kan er een representatief en voldoende bepaalbaar inkomen worden genoten?

Op basis van deze vragen wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage bepaald door het inkomen vóór ziekte te vergelijken met het inkomen dat haalbaar is met arbeidsongeschiktheid. Een WIA-uitkering wordt toegekend aan medewerkers die minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn.

WIA-achterstanden verminderen

De maatregel ‘Praktisch Beoordelen’ moet helpen om de WIA-achterstanden bij het UWV te verminderen en zorgt voor een meer directe en realistische beoordeling van arbeidsongeschiktheid. Door te focussen op de feitelijke verdiensten, wordt het proces eenvoudiger en transparanter, wat zowel werkgevers als werknemers ten goede komt.

Start typing and press Enter to search