Elders werken tijdens ziekte:
Ontslag op staande voet

27 oktober 2023

Dit artikel belicht een rechtszaak over een medewerker die ontslagen werd na het verrichten van werkzaamheden bij een andere werkgever tijdens zijn ziekteverlof. Het onderstreept het belang van de rol van de arbodienst en de strikte voorwaarden die verbonden zijn aan ontslag op staande voet in dergelijke situaties.

In het kort:

  • De medewerker, werkzaam bij een tankstation, meldde zich in september 2021 ziek met heupklachten. Na een jaar startte een tweedespoortraject, met advies van de bedrijfsarts over zijn beperkingen.
  • De werkgever schakelde een onderzoeksbureau in na te hebben ontdekt dat de medewerker actief was in een restaurant zonder de voorgeschreven krukken. Dit werd bevestigd door observaties.
  • Ondanks de ontkenning van de medewerker, werd het ontslag op staande voet door de kantonrechter gehandhaafd, gezien de discrepantie tussen de geclaimde beperkingen en zijn waargenomen activiteiten.

Uitspraak: Ontslag na werken bij andere werkgever

In september 2021 raakte een tankstation medewerker arbeidsongeschikt door heupklachten. Na een jaar ziekte startte een tweedespoortraject, waarbij de bedrijfsarts aangaf dat de medewerker slechts beperkt arbeid kon verrichten en aanzienlijke beperkingen had in staan en lopen, waarbij gebruik van krukken noodzakelijk was. Echter, de medewerker werd betrapt op werken in het restaurant van zijn vader zonder gebruik van krukken.

Na ontdekking van deze activiteiten schakelde de werkgever een onderzoeksbureau in, dat bevestigde dat de medewerker in staat was te werken zonder krukken.

Uit observaties van het onderzoeksbureau bleek namelijk dat de werknemer tussen 18 november en 13 december 2022 in het restaurant van zijn vader aan het werk was, zonder de krukken liep en borden en vlaggen buiten zette. Toen de werknemer op 20 december met de bevindingen van het onderzoek werd geconfronteerd, ontkende hij dat hij voor een andere werkgever had gewerkt. Dit leidde tot ontslag op staande voet, welke door de kantonrechter werd gehandhaafd, ondanks protest van de werknemer.

De kantonrechter beoordeelde dat er voldoende gronden waren voor het ontslag op staande voet, ondanks de afwezigheid van een nieuwe beoordeling door de bedrijfsarts. Het grote verschil tussen de geclaimde beperkingen en de waargenomen activiteiten gaf aanleiding tot verdenking van misleiding.

De arbodienst

In dergelijke situaties kan een arbodienst een cruciale rol spelen. De arbodienst ondersteund bij ziekteverzuim en helpt bij het bepalen van de arbeidsmogelijkheden van de werknemer. In dit geval had de arbodienst een duidelijk advies gegeven over de beperkingen van de werknemer. Het inschakelen van een arbodienst kan dus bijdragen aan een heldere en eerlijke gang van zaken.

Ingrijpende maatregel

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel die hoge eisen stelt aan de werkgever. Er moet sprake zijn van voortvarend handelen, een dringende reden voor ontslag, en de toepassing van hoor en wederhoor. Bij verdenking van werken tijdens arbeidsongeschiktheid moet normaal gesproken de bedrijfsarts een oordeel vellen. In dit specifieke geval was dat echter niet nodig door de duidelijkheid van de situatie.

Start typing and press Enter to search