Premiepercentages WGA en Ziektewet:
nu eerder bekend

30 mei 2024

Vanaf dit jaar worden de premiepercentages voor de Werkhervattingskas (WGA) en de Ziektewet (ZW-flex) eerder bekendgemaakt. Dit biedt werkgevers meer tijd om te beslissen over het eigenrisicodragerschap. In dit artikel lees je wat er precies verandert en hoe dit invloed heeft op jouw beslissingen als werkgever.

In het kort

  • Premiepercentages voor WGA en Ziektewet worden vanaf half juli bekendgemaakt.
  • Werkgevers krijgen meer tijd om te beslissen over het eigenrisicodragerschap.
  • De Premiewijzer maakt het berekenen van toekomstige premies eenvoudiger.

Wat verandert er?

Voorheen werden de premiepercentages in september bekendgemaakt, maar vanaf dit jaar vind je de nieuwe percentages al half juli in de Premiewijzer. Met deze tool kun je eenvoudig berekenen wat jouw gedifferentieerde premie voor de WGA of ZW-flex voor het komende jaar zal zijn. Daarnaast komt de nota ‘Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet’ ook al in juli uit, waarin een toelichting op de vastgestelde premies wordt gegeven.

Meer tijd om te beslissen

Dankzij de vroegere bekendmaking van de premiepercentages hebben werkgevers nu meer tijd om te beslissen of ze willen starten of stoppen als eigenrisicodrager. Dit moet minimaal 13 weken voor 1 juli of 1 januari doorgegeven worden aan de Belastingdienst. Wil je bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2025 eigenrisicodrager worden, dan moet je dit uiterlijk op 1 oktober 2024 doorgeven.

Start typing and press Enter to search