Betrek de visie van werknemers bij re-integratie:
Een nieuw plan van aanpak

13 juli 2023

Vanaf heden is het niet alleen jouw mening als werkgever die van belang is, maar ook de visie van je werknemers met betrekking tot hun re-integratieafspraken. Dit wordt een vast en verplicht onderdeel van het Plan van Aanpak. Zelfs wanneer je aanpassingen maakt tijdens de (Eerstejaars)evaluatie, is het belangrijk om de mening van je werknemer hierin op te nemen. Deze toevoeging heeft als doel om meer inzicht te krijgen in hoe jouw werknemers tegen de re-integratie aankijken en versterkt hun rol gedurende de eerste twee ziektejaren. Verwacht wordt dat deze verandering zal resulteren in een verhoogde betrokkenheid van zowel werkgevers als werknemers bij het proces van re-integratie.

Impact op werkgevers

Als werkgever ben je nu verplicht om de mening van je werknemers over de re-integratieafspraken vast te leggen in het Plan van Aanpak en in de (Eerstejaars)evaluatie. Als je al een Plan van Aanpak of (Eerstejaars)evaluatie hebt opgesteld, hoef je de mening niet toe te voegen, tenzij je na 1 juli wijzigingen aanbrengt in de afspraken. Als er sprake is geweest van meerdere ziekteperiodes met onderbrekingen van minder dan 4 weken, worden deze periodes bij elkaar opgeteld.

TIP

Zie de evaluatie van het plan van aanpak niet als een moetje, maar als een kans om daadwerkelijk een stap richting re-integratie of herstel te zetten Als je leidinggevende of casemanager /procesverantwoordelijke bent, zie deze wijziging dus als kans en reden om daadwerkelijk in gesprek te gaan; dat komt terugkeer in werk namelijk (bijna) altijd ten goede!

Start typing and press Enter to search