RI&E: onmisbaar voor elke werkgever

9 maart 2023

Wist je dat een RI&E verplicht is voor werkgevers? Volgens de Arbowet hebben alle werknemers recht op een veilige en gezonde werkplek. Of je nu een groot of klein bedrijf hebt, op kantoor werkt, of bijvoorbeeld in een werkplaats waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, een RI&E is verplicht voor alle werkgevers met personeel. Maar waarom is het nodig en wat houdt het precies in?

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie. Het doel hiervan is om de arbeidsrisico’s in kaart te brengen en een plan van aanpak op te stellen om deze risico’s te minimaliseren. Zo kan een goede RI&E bijdragen aan minder verzuim, meer werkplezier en meer productiviteit. Zowel werkgever als werknemer hebben er dus baat bij.

Zonder RI&E riskeer je een boete

Een RI&E is verplicht voor alle werkgevers met medewerkers in dienst, ongeacht het aantal medewerkers. Dit geldt voor stagiairs, vrijwilligers, zzp’ers en uitzendkrachten. Alleen als de medewerkers samen minder dan 40 uur per week werken, mag je deze vervangen door de Checklist Gezondheidsrisico’s. In alle andere gevallen moet je een RI&E hebben volgens de Arbowet. Als je geen RI&E hebt, riskeer je een boete van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en moet je deze alsnog opstellen.

Recent heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie geconstateerd dat supermarktketen Lidl niet over een RI&E beschikt. Een goede RI&E laat zien dat je als werkgever inzicht hebt in de arbeidsrisico’s binnen je bedrijf en dat je voldoende maatregelen treft om het werk veiliger en gezonder te maken.

Nog veel winst te behalen voor uitzendbureaus

Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie tussen 2015 en 2020 blijkt dat uitzendkrachten bij maar liefst 22% van alle ongevallen betrokken zijn, terwijl hun aandeel in de werkzame beroepsbevolking lager is. Hoewel uitzendkrachten slechts een klein deel van de werkzame beroepsbevolking uitmaken, lopen zij een onevenredig groot risico op arbeidsongevallen. Om deze risico’s te verminderen, is het belangrijk dat uitzendbureaus extra aandacht besteden aan preventie- en veiligheidsmaatregelen. Door hier actief op in te zetten, kunnen zij de veiligheid van hun uitzendkrachten verbeteren.

Wil je meer weten over de RI&E en hoe je deze opstelt? Uitgedokterd kan je hierbij helpen. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Start typing and press Enter to search