Tijdelijke maatregelen om achterstanden
bij het UWV weg te werken

9 maart 2023

Werkgevers van zieke werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen een herbeoordeling aanvragen bij het UWV. Dit kan helpen om de premielasten te verlagen als blijkt dat de werknemer weer geheel of gedeeltelijk aan het werk kan. Echter, het UWV heeft momenteel grote achterstanden waardoor herbeoordelingen lang op zich kunnen laten wachten of helemaal niet plaatsvinden.

Wanneer (oud-)werknemers een uitkering ontvangen op grond van de Ziektewet of WIA, dan doe je er als werkgever goed aan om deze werknemers af en toe te laten herbeoordelen door het UWV. Als namelijk uit een herkeuring blijkt dat de werknemer geheel of gedeeltelijk weer kan werken, dan scheelt je dat in de premielasten. Eigenrisicodragers en grote werkgevers kunnen hiermee zelfs direct besparen aangezien zij een individuele premie aan het UWV of een particuliere verzekeraar betalen, óf zij betalen zelf de uitkering van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte (ex-)werknemer. Kleine werkgevers profiteren indirect aangezien zij een sectorpremie betalen.

Alleen als werkgever en werknemer instemmen

Om de achterstanden in te halen heeft het UWV tijdelijke maatregelen genomen, zoals het tijdelijk vereenvoudigen of opschorten van sociaal-medische beoordelingen. Ook worden 60-plussers in principe alleen nog door een arbeidsdeskundige (en niet door een verzekeringsarts) beoordeeld voor de toekenning van een WIA-uitkering, maar alleen als werkgever en werknemer hiermee instemmen. Als dat niet het geval is, dan moet de verzekeringsarts de beoordeling doen. Deze maatregel zal in ieder geval tot december 2023 van kracht zijn.

Geen verplichte herbeoordeling IVA

Daarnaast is het voor volledig arbeidsongeschikten met een IVA-uitkering of een Wajong-uitkering niet meer verplicht om na vijf jaar een herbeoordeling te ondergaan als zij betaald werk hebben gevonden. Als er een andere aanleiding is voor een herbeoordeling, bijvoorbeeld op verzoek van werkgever of werknemer, kan het UWV nog wel onderzoek doen. Werkgevers kunnen een herbeoordeling aanvragen via het formulier herbeoordeling WIA en moeten daarbij de bedrijfsarts of verzekeringsarts inschakelen voor de medische informatie.

Hoewel sommige partijen hebben gepleit voor een verplichte jaarlijkse herkeuring, is dat momenteel niet haalbaar vanwege de grote achterstanden bij het UWV. Als werkgever kan je nog steeds profiteren van herbeoordelingen, mits deze op tijd worden aangevraagd en uitgevoerd.

Start typing and press Enter to search