Ongevallen met verzuim het meest bij
transport- en logistieke beroepen

27 janauari 2023

Van de werknemers in de transport- en logistieke sector, zoals vrachtwagenchauffeurs en bedieners van mobiele machines in 2021, had 2,8 procent een arbeidsongeval met verzuim.

Voor alle werknemers lag dit gemiddelde percentage op 1,3 procent. Bijna een op de vijf werknemers met een arbeidsongeval noemde psychische overbelasting, denk aan intimidatie of stress, als belangrijkste oorzaak. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar arbeidsongevallen onder werknemers.

196 duizend werknemers (tussen de 15 en 75 jaar) hadden in 2021 een ongeval op het werk, waarvan 100 duizend leidde tot één of meerdere dagen verzuim. Het percentage werknemers met een arbeidsongeval met minstens een dag verzuim was, naast werknemers in de transport- en logistieke sector, ook relatief hoog onder werknemers met een technisch (2,5 procent) of agrarisch beroep (2,2 procent). Onder ICT’ers was het verzuim als gevolg van een ongeval het laagst met 0,4 procent.

Het hogere percentage ongevallen onder werknemers in technische beroepen hangt samen met lawaai in de werkomgeving en het fysiek belastende werk. Werknemers in transportberoepen hebben, naast fysiek zwaar werk, ook vaak te maken met ploegendiensten en hebben minder invloed op de manier waarop ze werken.

2021: Arbeidsongevallen met verzuim
Arbeidsongevallen met verzuim, 2021
Psychische overbelasting grootste oorzaak arbeidsongeval

Volgens 19 procent van de werknemers die in 2021 ten minste een dag verzuimden als gevolg van een arbeidsongeval, was psychische overbelasting bij het meest recente ongeval de belangrijkste oorzaak. Het gaat hier bijvoorbeeld om intimidatie of stress. Van alle werknemers met psychische overbelasting had de grootste groep een zorg- of welzijnsberoep. Echter, bij de meeste ongevallen op de werkplek werd er een andere oorzaak genoemd zoals: zwaar tillen of het maken van een verkeerde beweging (14 procent), en uitglijden, struikelen of een andere soort val (15 procent).

Voor corona lag het aandeel werknemers met een ongeval tijdens het werk tussen de 3,0 en 3,4 procent. Dit nam in het eerste coronajaar (2020) af tot 2,5 procent. In het tweede jaar van corona (2021) nam dit licht toe tot 2,6 procent. Ondanks deze lichte stijging bleef het niveau van arbeidsongevallen onder dat van voor corona. Het percentage werknemers dat ten minste een dag verzuimde door een arbeidsongeval was in 2021 met 1,3 nog altijd lager dan voor corona (2020).

Bron: Cbs

Start typing and press Enter to search