UWV Kennisverslag Deskundigen Oordelen

16 november 2021

UWV Kennisverslag Deskundigen Oordelen 

Een deskundigenoordeel is een onafhankelijk oordeel van verzekeringsartsen en/of arbeidsdeskundigen van UWV over de arbeids(on)geschiktheid of re-integratie van een werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode. Werkgevers en werknemers kunnen UWV over de volgende vier onderwerpen een deskundigenoordeel vragen: de arbeids(on)geschiktheid, de passendheid van werk, de inspanningen van de werkgever en de inspanningen van de werknemer. Aanleiding voor een deskundigenoordeel kan een meningsverschil of stagnatie in de re-integratie zijn, maar dat is geen voorwaarde. Men kan het deskundigenoordeel ook vragen als check of men het juiste doet. UWV geeft jaarlijks ongeveer 11.000 deskundigenoordelen af. We onderzochten wie de aanvragers van de vier verschillende typen deskundigenoordelen zijn, wat de uitkomst ervan is, hoe de aantallen zich ontwikkelen in de loop van de tijd en wat de relatie is met de WIA-aanvraag en een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting. Aan de hand van de uitkomsten vormden we ons een beeld van de rol die het deskundigenoordeel in de praktijk speelt in het re-integratieproces.

Het volledige verslag.

Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen: 
  • In 2019 is 73% van de aanvragen van deskundigenoordelen van werkgevers afkomstig. Zij vragen UWV vooral of de eigen re-integratie-inspanningen voldoende zijn. Werknemers vragen vooral deskundigenoordelen over arbeids(on)geschiktheid en passende arbeid aan. Een deskundigenoordeel over de inspanningen van de werknemer vragen beide partijen ongeveer even vaak aan. Een deskundigenoordeel wordt vaak na ongeveer een jaar ziekte aangevraagd. 

  • Na een prijsstijging van het deskundigenoordeel in 2013 daalde het aantal aanvragen voor een deskundigenoordeel flink. Na deze dip vragen werkgevers weer steeds vaker om een deskundigenoordeel over de vraag of hun eigen re-integratie-inspanningen voldoende zijn. De overige drie typen deskundigenoordelen bleven dalen. De afgelopen vier jaar is het totale aantal deskundigenoordelen stabiel gebleven. 

  • Na een deskundigenoordeel volgt vaak ook een WIA-aanvraag (58%), vooral als de vraag was of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoen (76%). 

  • Als de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn bevonden, is de kans op een verlenging van de loondoorbetaling relatief klein (5%), als ze onvoldoende zijn bevonden is deze kans relatief groot (21%). Na een voldoende als tussenstand gaat het dus een enkele keer later in het traject alsnog mis. En na een onvoldoende als tussenstand worden de tekortkomingen meestal nog tijdig hersteld. 

  • Werkgevers vragen vooral een deskundigenoordeel om te checken of UWV hun motieven kan onderschrijven om na een jaar nog geen re-integratie in te zetten of om geen traject richting nieuwe werkgever te starten. Waarschijnlijk doen ze dit met het oog op de latere toetsing van het re-integratieverslag door UWV. Bij die toetsing kan UWV immers bij onvoldoende inspanningen beslissen om de loondoorbetalingsverplichting met een jaar te verlengen.

 

Ruim zes op de tien van de 11.000 deskundigenoordelen die UWV in 2019 uitbracht, betreft de vraag van de werkgever of de eigen inspanningen voldoende zijn. In ruim driekwart van de gevallen bevestigt UWV dat dit het geval is. Op zichzelf is het een goede zaak als werkgevers tegen vergoeding hun re-integratie-inspanningen laten checken, zelfs als ze niet op voorhand reden hebben om te twijfelen aan het advies van de bedrijfsarts of aan de uitkomst van het verrichte arbeidsdeskundig onderzoek. Dit geeft de werkgevers de mogelijkheid om bij te sturen, mocht UWV toch een andere mening zijn toegedaan.

Bron: UWV

Start typing and press Enter to search