Ieder bedrijf moet verplicht een vertrouwenspersoon
in dienst nemen (op uitzondering na)

25 mei 2023

Den Haag – Ondanks twijfels bij coalitiepartijen VVD en CDA is er een meerderheid gekomen voor het plan om bedrijven te verplichten een vertrouwenspersoon in dienst te nemen. Dit plan beoogt ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan. Het CDA ging overstag door een voorlopige uitzondering te maken voor de kleinste bedrijven.

Alleen de VVD blijft nog altijd tegenstander van de verplichte vertrouwenspersoon voor bedrijven. Coalitiepartijen D66, CU en D66 stemmen echter wel in met de initiatiefwet van GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug. Op aandringen van het CDA vallen bedrijven met minder dan 10 werknemers buiten deze verplichting. De VVD had liever gezien dat de uitzondering zou gelden voor bedrijven met minder dan 25 werknemers, maar kreeg daarvoor geen steun.

Volgens de VVD en het CDA zou het GroenLinks-plan aanzienlijke administratieve lasten met zich meebrengen, met name voor kleinere bedrijven. Zonder steun van de VVD en het CDA zou Maatoug geen meerderheid krijgen. Door de uitzondering voor de kleine bedrijven heeft het CDA echter toch ingestemd met het plan.

Nu is het nog de vraag of de Eerste Kamer ook zal instemmen met het GroenLinks-plan. In de huidige Eerste Kamer hebben de voorstemmers nog een meerderheid, maar naar verwachting zal dit in de nieuwe samenstelling van de senaat niet meer het geval zijn.

In het kort:
  • Een verplichting voor bedrijven om een vertrouwenspersoon in dienst te nemen is aangenomen, met uitzondering voor kleine bedrijven.
  • Ondanks twijfels bij de coalitiepartijen VVD en CDA, heeft het plan een meerderheid gekregen om ongewenst gedrag op de werkvloer aan te pakken.
  • Het CDA ging akkoord met het plan door een voorlopige uitzondering te maken voor de kleinste bedrijven.

Bron: de Telegraaf

Start typing and press Enter to search