Werkgevers opgelet!
Verzuim onder jongeren stijgt

13 juli 2023

Het aantal werkenden dat langdurig thuis komt te zitten neemt toe, vooral vanwege psychische klachten zoals een burn-out. Deze zorgwekkende trend is vooral zichtbaar onder jongeren, In het eerste kwartaal van dit jaar was bijna 2 procent van de werkenden tussen de 25 en 34 jaar afwezig vanwege langdurige psychische klachten. Voornamelijk burn-outs en overspannenheid komen veel voor bij deze jonge werknemers. Het verzuim onder jongeren is de afgelopen vier jaar met een derde toegenomen, terwijl bij oudere leeftijdsgroepen de stijging minder snel verloopt. Onder de groep 15 tot 25 jaar is deze stijging zelfs nog iets groter.

Toename van verzuim onder jongeren

Uit de gegevens blijkt dat werknemers die vorig jaar niet konden werken vanwege overspannenheid gemiddeld 228 dagen afwezig waren. Bij een burn-out lag dit aantal zelfs op een gemiddelde van 288 dagen. Diverse onderzoeken wijzen uit dat hoe langer iemand afwezig is, des te moeilijker wordt het om weer aan het werk te gaan. Het is dus belangrijk om vroeg te signaleren en de acteren. Wacht dus niet tot de 6 weken met het inzetten van een bedrijfsarts.

De invloed van verzuim op jongeren

Het totale verzuim is in de afgelopen maand weliswaar gedaald van 4,5 naar 4,2 procent, maar als werkgever moet je je bewust zijn van de groeiende uitdagingen rondom verzuim onder jongeren. Vooral tijdens de lente neemt het ziekteverzuim traditioneel af, kunnen wij als arbodienst ook verklaren. Met name in de zorgsector was er een duidelijke daling in het verzuimpercentage. In april waren gemiddeld 54 op de 1.000 medewerkers ziek, terwijl dit aantal in mei was afgenomen naar 49.

Conclusie

Als werkgever is het van essentieel belang om alert te zijn op de toenemende verzuimcijfers onder jongeren. Burn-outs en overspannenheid vormen serieuze problemen binnen deze leeftijdsgroep, met aanzienlijke gevolgen voor hun werkprestaties en welzijn. Het is cruciaal om proactief te zijn in het herkennen van de signalen en het bieden van ondersteuning aan jonge werknemers om verzuim te voorkomen en een gezonde werkomgeving te bevorderen.

Uitgedokterd als arbodienst

Als gecertificeerde arbodienst bieden wij niet alleen oplossingen voor verzuimbegeleiding, maar ook preventieve maatregelen. Onze expertise stelt ons in staat om bedrijven te helpen bij het herkennen van risicofactoren en het implementeren van effectieve strategieën om verzuim te voorkomen.

Ben je geïnteresseerd in het creëren van een gezonde en veerkrachtige werkomgeving voor jouw jonge werknemers? Neem dan contact met ons op en ontdek hoe Uitgedokterd jou kan ondersteunen bij het bevorderen van het welzijn en de productiviteit van jouw team.

In het kort:
  • Verzuim onder jongeren neemt toe, vooral vanwege psychische klachten zoals burn-outs en overspannenheid.
  • Het verzuim onder jongeren is de afgelopen vier jaar met een derde toegenomen, terwijl bij oudere leeftijdsgroepen de stijging minder snel verloopt.
  • Het is cruciaal voor werkgevers om proactief te zijn in het herkennen van de signalen en het bieden van ondersteuning aan jonge werknemers om verzuim te voorkomen en een gezonde werkomgeving te bevorderen.

Bron: nu.nl

Start typing and press Enter to search