Wijziging in Re-integratie:
Nieuwe Richtlijnen voor het MKB in het Tweede Ziektejaar

10 november 2023

Wijziging in re-integratie: Nieuwe richtlijnen voor het MKB in het tweede ziektejaar

Langdurige ziekte van een werknemer is een uitdaging die elk bedrijf kan treffen, vooral voor kleinere ondernemingen kan dit een behoorlijke impact hebben. Het draait niet alleen om de persoonlijke tegenslagen voor de werknemer en hun directe omgeving, maar ook om de praktische consequenties voor de werkgever. Met het oog op het brengen van duidelijkheid en het verhogen van de wendbaarheid van kleine en middelgrote bedrijven (het MKB), heeft Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuw concept-wetsvoorstel in internetconsultatie gebracht.

In het kort

  • Duidelijkheid voor het MKB: Het concept-wetsvoorstel schept duidelijkheid over vervanging en re-integratie buiten het eigen bedrijf voor kleine en middelgrote ondernemingen.
  • Tweede Spoor Re-integratie: De wet moedigt re-integratie aan bij een andere werkgever, met toestemming van de werknemer of goedkeuring van UWV, wat snellere duidelijkheid biedt.
  • Participatie en Beleidsvorming: MKB’ers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de internetconsultatie tot 24 november 2023 om invloed uit te oefenen op de uiteindelijke wetgeving.

De Kern van de wetswijziging

Dit voorstel, dat deel uitmaakt van een breder arbeidsmarktpakket gericht op het creëren van zekerheid voor werkenden en flexibiliteit voor bedrijven, adresseert de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar. Specifiek biedt het MKB-bedrijven meer duidelijkheid over wanneer en hoe zij de zieke werknemer kunnen vervangen, en wanneer re-integratie buiten het eigen bedrijf (het zogenaamde ’tweede spoor’) de beste optie is.

De impact op werkgevers en werknemers

De wetswijziging benadrukt het tweede spoor van re-integratie waarbij, met instemming van de werknemer of goedkeuring van UWV, de werknemer elders aan de slag gaat. Dit biedt zowel voor de werkgever als de werknemer eerder duidelijkheid over de re-integratiekoers. Bijvoorbeeld, een klein techbedrijf kan met deze regeling tijdig een kwalitatieve vervanger vinden voor een langdurig zieke softwareontwikkelaar, wat de continuïteit van projecten waarborgt.

Wat betekent de wijziging praktisch?

De wet heeft als hoofddoel om het MKB te ontlasten door duidelijkheid te scheppen over de termijn waarin de functie voor de zieke werknemer beschikbaar moet blijven. Dit heeft praktische implicaties: stel, een familierestaurant waar een kok langdurig ziek is, kan nu met een duidelijke richtlijn sneller handelen om vervanging te regelen zonder te verzanden in onzekerheid en wettelijke complicaties.

Participatie en feedback

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stimuleert betrokkenheid en feedback op het concept-wetsvoorstel tot 24 november 2023. Door actief deel te nemen aan de internetconsultatie, kunnen MKB’ers hun stem laten horen en bijdragen aan de finalisering van de wetgeving die hen direct beïnvloedt. Laat ook je stem horen.

Tot Slot

Het streven naar verbeterde duidelijkheid en wendbaarheid binnen het MKB bij ziekteverzuim is een stap vooruit in het verstevigen van de arbeidsmarkt en het bieden van ondersteuning aan zowel werkgever als werknemer. Het huidige voorstel is een kans om bij te dragen aan de vormgeving van een evenwichtig en rechtvaardig beleid.

Start typing and press Enter to search