Ziekteverzuim: een tikkende tijdbom
voor de bedrijfscontinuïteit

10 maart 2023

In het laatste kwartaal van 2022 is het ziekteverzuim in Nederland opnieuw gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Dit is een trend die zich sinds 2016 elk jaar voordoet. Het verzuimpercentage kwam eind 2022 uit op 5,6%, wat betekent dat 56 van elke duizend werkdagen werden gemist vanwege ziekte. Dit percentage is bijna even hoog als in het jaar 2000, toen het hoogste verzuimpercentage werd gemeten sinds de start van de meting in 1996.

Zorgsector koploper

In de meeste bedrijfstakken was het verzuim hoger dan een jaar eerder, met name in de zorgsector. Daar liep het verzuimpercentage op tot 8%, net iets lager dan het hoogste percentage ooit gemeten in het laatste kwartaal van 2000 (8,1%). Vooral in de verpleging, verzorging en thuiszorg was het ziekteverzuim hoger dan het gemiddelde in Nederland, namelijk 9,3%. Dit gold ook voor de gehandicaptenzorg en kinderopvang. Het verschil in verzuim tussen eind 2021 en eind 2022 was het grootst bij huisartsen en gezondheidscentra, waar het verzuim opliep van 6,3% naar 7,9%. Alleen in de jeugdzorg lag het percentage lager dan een jaar eerder.

Volgens het CBS is het verzuimpercentage doorgaans hoger in het eerste en vierde kwartaal dan in het voorjaar en de zomer. In het openbaar bestuur steeg het verzuim van 5,7% naar 6,4%. Dit is de eerste keer in negentien jaar dat het verzuim in deze sector boven de 6% uitkomt. Het ziekteverzuim was het laagst in de landbouw en visserij met 3,3%, een half procentpunt minder dan een jaar eerder.

Ziekteverzuim naar bedrijfstak 4de kwartaal
Ziekteverzuim 2022 4e kwartaal

In het kort:

  • Het ziekteverzuim in Nederland is in het laatste kwartaal van 2022 opnieuw gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, zoals elk jaar sinds 2016.
  • Het verzuimpercentage was 5,6%, bijna even hoog als in het jaar 2000 toen het hoogste verzuimpercentage ooit werd gemeten sinds de start van de meting in 1996.
  • Het verzuim was het hoogst in de zorgsector, met name in de verpleging, verzorging en thuiszorg.
  • Het verzuim was het laagst in de landbouw en visserij.
  • Volgens het CBS is het verzuimpercentage doorgaans hoger in het eerste en vierde kwartaal dan in het voorjaar en de zomer.
Bron: CBS

Start typing and press Enter to search