Ziekteverzuim kost Nederland jaarlijks
93.200 Ferrari's

6 juni 2024

Ziekteverzuim heeft een grote impact op onze economie. Volgens het nieuwe trendrapport Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid van Nationale Nederlanden kostte het verzuim de Nederlandse economie vorig jaar 23,3 miljard euro. Hoewel dit een besparing is van bijna 2 miljard euro vergeleken met 2022, is er een opvallende toename van langdurig verzuim onder jongeren. Laten we deze ontwikkeling nader bekijken.

In het kort

  • Ziekteverzuim kostte de Nederlandse economie vorig jaar 23,3 miljard euro.
  • Dit is een daling van bijna 2 miljard euro ten opzichte van 2022.
  • Jongeren tussen 25 en 34 jaar kampen steeds vaker met langdurig ziekteverzuim door prestatiedruk en sociale druk.

De kosten van ziekteverzuim

In 2023 bedroegen de kosten van ziekteverzuim voor de Nederlandse economie 23,3 miljard euro. Dit bedrag laat zien hoe groot de financiële impact van verzuim op de economie is. Het rapport van Nationale Nederlanden meldt een daling van bijna 2 miljard euro vergeleken met het jaar ervoor, wat een positieve ontwikkeling is. Toch blijven de totale kosten aanzienlijk.

Stijgend verzuim onder jongeren

Ondanks de algemene daling van het ziekteverzuim, zien we een zorgwekkende stijging van langdurig verzuim onder jongeren tussen de 25 en 34 jaar. Volgens het rapport is er een toename van 5 procent ten opzichte van 2022. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door toenemende prestatiedruk en sociale druk.

Waarom zijn jongeren vaker ziek?

Jongeren ervaren vandaag de dag meer prestatiedruk dan ooit. Ze voelen de noodzaak om te excelleren in hun carrière en persoonlijke leven. Daarnaast spelen zorgen over klimaatverandering en huisvesting een rol. Sociale media verhogen de druk verder; jongeren zien voortdurend wat hun vrienden doen en twijfelen of ze zelf wel het juiste pad volgen. Dit leidt tot stress en uiteindelijk tot burn-out gerelateerde klachten. Gemiddeld is een werknemer in Nederland ongeveer 1,5 keer per jaar ziek. Maar onder jongeren zien we dat ze steeds vaker en langer ziek zijn, vaak door burn-out klachten. Dit roept de vraag op waarom deze generatie hier gevoeliger voor is dan anderen.

Wat kunnen we doen?

Om deze trend te keren, is actie nodig. Werkgevers spelen een cruciale rol door een gezondere werkomgeving te creëren en prestatiedruk te verminderen. Daarnaast is het belangrijk dat jongeren leren omgaan met de sociale druk van sociale media. Door bewustwording en preventie kunnen we het ziekteverzuim onder jongeren terugdringen en zo de kosten voor de economie verlagen. Bij Uitgedokterd begrijpen we hoe belangrijk het is om ziekteverzuim effectief aan te pakken. Onze arbodienst biedt uitgebreide ondersteuning en begeleiding om zowel werknemers als werkgevers te helpen bij het voorkomen en verminderen van verzuim. Door middel van gerichte interventies, coaching en preventieve maatregelen streven we naar een gezondere en productievere werkomgeving. Samen kunnen we de uitdagingen van ziekteverzuim aanpakken en zorgen voor een duurzame en positieve werkcultuur. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij u kunnen ondersteunen. Bron: Trendrapport Nationale Nederlanden 

Start typing and press Enter to search