Ziekteverzuim in Nederland bereikt recordhoogte
en kost Nederland 27 miljard euro.

14 juni 2023

Vorig jaar bereikte het ziekteverzuim in Nederland een recordhoogte van 5,6 procent, het hoogste niveau sinds de eerste metingen in 1996. Volgens het nieuwste trendrapport van Nationale-Nederlanden bedroegen de kosten van ziekteverzuim ruim 27 miljard euro, een stijging van 9 miljard ten opzichte van 2021.

Het rapport laat ook zien dat de gemiddelde verzuimduur met één dag is gestegen naar negen werkdagen per jaar. Werknemers melden zich vaker ziek, gemiddeld 1,5 keer per jaar, vergeleken met 1,2 keer in 2021. De meest voorkomende oorzaken van verzuim zijn nog steeds griep en verkoudheid, gevolgd door psychische klachten.

Voor het onderzoek heeft Nationale-Nederlanden gebruik gemaakt van zijn eigen cijfers, een onderzoek van Markeffect onder werkgevers en werknemers, en data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en onderzoeksorganisatie TNO. Volgens het rapport heeft de zorgsector in 2022 het hoogste verzuimpercentage van 7,9 procent. In de bouwsector steeg het verzuim naar 5,3 procent en in de horecasector naar 4,7 procent.

Verstoorde werk-privébalans, personeelstekort en regelmatig overuren

Vier op de tien werkgevers en werknemers zien een verstoorde werk-privébalans en personeelstekort als belangrijkste oorzaken van werk gerelateerde psychische problemen blijkt uit onderzoek van Markeffect. Bovendien geeft 52 procent van de werknemers aan regelmatig overuren te maken, wat kan leiden tot het gevoel dat er steeds meer van hen wordt gevraagd binnen dezelfde tijd. Dit ervaart 46 procent van de werknemers.

Nationale-Nederlanden merkt op dat er op verschillende gebieden wordt gewerkt aan oplossingen om de druk op werkend Nederland te verlichten, wat heeft geresulteerd in een voorzichtige daling van het aantal ziekmeldingen in het eerste kwartaal van dit jaar. Tegelijkertijd ziet de verzekeraar een stijging van het aantal langdurig zieken onder werknemers tot 35 jaar in de groep die langer dan 42 weken ziek is.

Jonge werknemers vormen groeiend aandeel van langdurig zieken

Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen bij Nationale-Nederlanden, benadrukt dat deze trend zorgwekkend is, omdat het de samenleving zich niet kan veroorloven om jonge mensen langdurig aan de zijlijn te laten staan. Daarom wordt er opgeroepen aan werkgevers en werknemers om meer aandacht te besteden aan de mentale gezondheid door openlijk te praten over de werk-privébalans, met als doel langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Uitgedokterd als waardevolle partner bij het aanpakken van ziekteverzuim

Uitgedokterd kan jouw organisatie helpen bij het opzetten en implementeren van preventieve maatregelen om ziekteverzuim te verminderen. Wij kunnen onder andere advies geven over gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen, ergonomie op de werkplek, en het stimuleren van een gezonde levensstijl onder werknemers. Daarnaast kunnen we adviseren bij het opstellen van een Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) en het inzetten van een Periodiek Medisch onderzoek (PMO)

Het inschakelen van een arbodienst kan niet alleen bijdragen aan het verminderen van ziekteverzuim, maar ook aan het bevorderen van een gezonde werkomgeving en het creëren van een positieve werkcultuur waarin het welzijn van werknemers centraal staat.

In het kort:
  • Het ziekteverzuim in Nederland heeft een recordhoogte bereikt van 5,6% en kost het land ruim 27 miljard euro.
  • Werk-privébalans, personeelstekort en regelmatig overwerken worden gezien als belangrijke oorzaken van werkgerelateerde psychische problemen.
  • Griep, verkoudheid en psychische klachten zijn de meest voorkomende oorzaken van ziekteverzuim.
  • Het aantal langdurig zieke jonge werknemers neemt toe, wat zorgwekkend is voor de samenleving.

Bron: Nationale Nederlanden

Start typing and press Enter to search