Aanvullende vraagstukken

0%

Wij werken uitsluitend met ZZP artsen. Om te zorgen dat een arts nooit en te nimmer gedurende de opdracht de werknemer eenzijdig kan staken sluiten wij een SLA met zowel de artsen als Noorderbreedte af. Door ZZP artsen in te zetten heeft Uitgedokterd geen direct belang bij het in stand houden van het aantal af te nemen uren zoals dat wel het geval is wanneer een arts in loondienst is. Het opschalen of afschalen van uren gaat altijd in overleg en altijd middels onderbouwing van relevante cijfers. 

Wij sluiten een SLA met zowel de artsen als Noorderbreedte waardoor dit juridisch is afgedicht.  
Tevens goed om te benadrukken is dat uit diverse onderzoeken is gebleken dat artsen in opleiding, ZZP-artsen en artsen in de eerste 10 jaar van de uitvoering van het beroep het ‘beste’ presteren. 

Gezien de huidige verzuimcijfers stellen wij voor om het eerste jaar niet in taakdelegatie te werken. 

We werken met een communicatiematrix voor efficiënte communicatie, directe lijnen en duidelijke afspraken.

We werken met een communicatiematrix voor efficiënte communicatie, directe lijnen en duidelijke afspraken.