Wie wij zijn

Overall

0%

Samen maken we het verschil bij de mooiste opdrachtgevers om impact te maken op het verzuim bij deze organisaties. Hierbij maken wij gebruik van slimme technologie en data in combinatie met expertise op het gebied van sociale zekerheid.  

Marketing

Gezond en gelukkig (oud) in Fryslân

Elke dag het verschil maken. Dat is wat we bij Uitgedokterd doen! We kijken hierbij naar de persoonlijke wensen van jullie organisatie en jullie inzetbaarheidscoaches. Wij willen samen met jullie organisatie en collega’s toewerken naar het realiseren van een gezonde, aantrekkelijke en duurzame organisatie.  

Wij snappen dat dit wellicht klinkt als ‘te veel’ marketing en wellicht zelfs te ‘klef’ en dit heeft ons dan ook echt doen twijfelen over deze aanpak. Echter willen we aantonen dat wij op ieder vlak ons uiterste best willen en zullen doen voor jullie organisatie.

Enkel zo kunnen we jullie onderneming optimaal laten presteren voor een ‘Gezond en gelukkig (oud) Fryslan.  

 

Jaarcijfers

In jullie Programma van Eisen hebben jullie aangegeven graag de jaarverslagen van de afgelopen jaren te ontvangen. Helaas is dit bij ons niet mogelijk aangezien we in 2021 zijn opgericht. Echter om de financiële stabiliteit aan te tonen hebben we het kredietrapport van SubAdvies opgevraagd en is John bereidt (indien gewenst) dat SubAdvies  mee zal tekenen bij een eventuele samenwerking. 

Op basis van het Graydon rapport:
 

  • 88 Eigen vermogen = sterk
  • 93 Werkkapitaal
  • 78 Faillissementsscore = laag risico 

Certificering

Bij het bepalen van de nieuwe arbodienstverlening hebben werkgevers in Nederland twee keuzes.

1. Vangnetregeling: Deze regeling wordt doorgaans bij een gecertificeerde arbodienst afgenomen. De werkgever neemt dan alle kerntaken bij 1 arbodienst af.
a. Verzuimbegeleiding
b. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
c. Periodieke Medische Onderzoeken  (PMO)
d. Aanstellingskeuringen (indien van toepassing)

Als er voor de Vangnetregeling gekozen wordt kan niet worden afgeweken bovenstaande. Met andere woorden, het is alles of niks. Meestal wil de arbodienst in deze regeling zelf bepalen wanneer welke interventie bij welke providers worden ingezet. Deze regeling is bij voorbaat niet geschikt als een werkgever in een eigen regie-achtig model werkt.

2. Maatwerkregeling: De werkgever koopt bovenstaande kerntaken in bij diverse partijen. De bedrijfsarts kan bijvoorbeeld ingekocht worden bij partij a terwijl keuringen bij partij b ingekocht worden. Het is wel verplicht om alle kerntaken, indien van toepassing in te kopen en daar waar nodig in te zetten. 1 van de voorwaarden voor de maatwerkregeling is dat de werkgever toestemming nodig heeft van de ondernemingsraad.

De wensen die Noorderbreedte in het programma van eisen te kennen heeft gegeven sluiten niet aan bij de Vangnetregeling, maar bij de Maatwerkregeling.  Om die reden is het niet nodig om samen te werken met een gecertificeerde arbodienst.

Uitgedokterd is zit momenteel in de certificerende fase. De audit hiervoor zal in het 4e kwartaal van 2022 plaatsvinden