Nieuws en artikelen

Nieuws &

Artikelen

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft geoordeeld dat het UWV de voorschotten op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zieke medewerkers niet mag verhalen op een bedrijf dat eigenrisicodrager is…

Na de onthullingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport, The Voice of Holland, Ajax en de PvdA wil het kabinet serieus werk maken van de aanpak van dit soort MeToo-zaken. Hamer benadrukt dat het probleem van ongewenst gedrag diep verankerd zit in de werkcultuur en dat…

Wist je dat een RI&E verplicht is voor werkgevers? Of je nu een groot of klein bedrijf hebt, op kantoor werkt, of bijvoorbeeld in een werkplaats waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, een RI&E is verplicht voor alle werkgevers met personeel. Maar waarom is het nodig en wat houdt het precies in?

Werkgevers van zieke werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen een herbeoordeling aanvragen bij het UWV. Dit kan helpen om de premielasten te verlagen als blijkt dat de werknemer weer geheel of gedeeltelijk aan het werk kan. Echter…

Werkgevers kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen om zorgmedewerkers met post-covidklachten langer in dienst te houden. Met de subsidie worden werkgevers gestimuleerd samen met de medewerker te blijven werken…

In Nederland gebeuren dagelijks arbeidsongevallen waarbij mensen (blijvend) gewond raken of overlijden. Bepaalde Arbeidsongevallen moeten volgens de Arbeidsomstandighedenwet direct door de werkgever aan de Nederlandse Arbeidsinspectie….

Van de werknemers in de transport- en logistieke sector, zoals vrachtwagenchauffeurs en bedieners van mobiele machines in 2021, had 2,8 procent een arbeidsongeval met verzuim. Voor alle werknemers lag dit gemiddelde percentage op 1,3 procent. Bijna een op de vijf werknemers met een arbeidsongeval noemde…

Door een aantal rechterlijke uitspraken is in de uitzendbranche onduidelijkheid ontstaan over waar uitzendkrachten aan toe zijn indien ze zich ziek melden in geval van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Cao-partijen willen duidelijke regels bieden en zetten daarbij ook stappen richting…

Werkgevers kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen om zorgmedewerkers met post-covidklachten langer in dienst te houden. Met de subsidie worden werkgevers gestimuleerd samen met de medewerker te blijven werken…

Het minimumloon wordt twee keer per jaar geïndexeerd op 1 januari en op 1 juli. Alle uitkeringen zijn hier aan gekoppeld, zo ook de Ziektewet. Vanaf 1 juli stijgt het minimumloon met 1,81%. Lees hier de officiële bekendmaking…

Als een werknemer zich ziek meldt komt er veel bij kijken. Zo zijn er wetten -en regelgeving waar aan moet worden voldaan met als einddoel om de zieke werknemer zo snel als mogelijk duurzaam te laten re-integreren. Maar wat nou als de zieke werknemer op vakantie wil of ziek wordt op vakantie? Dit lees je in onderstaand artikel…

De kans dat een tsunami in Nederland voorkomt, is gelukkig heel erg klein. Dit heeft alles te maken met de diepte van de Noordzee. Echter, is in Nederland wel een niet natuurgerelateerde tsunami gaande: de uitkeringstsunami, rond de Wet…

Elke werkgever in ons land betaald een
basispremie voor de WIA. Voor kleine werkgevers tot € 882.500 bedraagt de premie 5,49% voor werkgevers met een hogere loonsom bedraagt deze 7,05 %. Voor de Whk-premie echter, kan een werkgever eigenrisicodrager (ERD) worden…

In 104 weken loondoorbetaling (of Ziektewet) hebben werkgever en werknemer hun best gedaan om de werknemer te laten re-integreren. Mocht deze re-integratie niet zijn gelukt, dan beoordeelt UWV of…

Het ziekteverzuim van werknemers was in het derde kwartaal van 2021 4,6 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar geleden was dat 4,4 procent. Het verzuim was met 6,3 procent het hoogst in de gezondheids- en welzijnszorg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het

UWV Kennisverslag Deskundigen Oordelen 16 november 2021UWV Kennisverslag Deskundigen Oordelen Een deskundigenoordeel is een onafhankelijk oordeel van verzekeringsartsen en/of arbeidsdeskundigen van UWV over de arbeids(on)geschiktheid of re-integratie…

Besmettingen op de werkvloer: zo verbeter je de kantoorhygiëne 5 november 2021We gaan steeds meer naar kantoor. De werkgever kan vaccinatie niet verplichten. Ook mag hij de werknemer niet om een coronatoegangsbewijs vragen. Maar de werkgever…

Wijzigingen in de no-riskpolis in Verzamelwet SZW 2022 13 september 2021 In twee wijzigingen rondom de no-riskpolis voorgesteld. Deze moeten op 1 januari 2022 in werking treden. de Verzamelwet 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid…

Ziekteverzuim zorg en welzijn blijft op hoogste niveau sinds 2003 14 september 2021In het tweede kwartaal van 2021 was het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn 6,5 procent. Dit is het hoogste verzuimcijfer voor deze sector in een tweede kwartaal vanaf 2003…

Start typing and press Enter to search