Nieuws en artikelen

Nieuws &

Artikelen

In het jaarplan 2024 van de Arbeidsinspectie, dat Minister van Gennip aan het parlement heeft gepresenteerd, ligt de focus op de noodzaak van inspectie op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Dit is vooral relevant in sectoren waar intern ongewenst…

Voor werkgevers kan het een moreel dilemma zijn om verzuimverlof of calamiteitenverlof al dan niet betaald te geven aan werknemers die naar de dokter of tandarts moeten. Dit vraagstuk kan vooral ingewikkeld worden als je meerdere werknemers hebt of als…

We krijgen deze vraag steeds vaker bij Uitgedokterd. In Nederland rust er een aanzienlijke verantwoordelijkheid op werkgevers wanneer een werknemer ziek wordt. Tijdens een ziekteperiode moet de werkgever het loon gedurende maximaal 104 weken doorbetalen, waarbij minimaal…

Stel je voor: een werknemer, in dit geval een kapper bij een lokale salon, wordt geconfronteerd met huiselijk geweld. De ernst dwingt haar tot verblijf in een safehouse, waardoor ze niet in staat is haar werk uit te voeren. Wat gebeurt er als zij zich in deze situatie ziekmeldt…

Langdurige ziekte van een werknemer is een uitdaging die elk bedrijf kan treffen, vooral voor kleinere ondernemingen kan dit een behoorlijke impact hebben. Het draait niet alleen om de persoonlijke tegenslagen voor de werknemer en… 

Werkgevers kunnen nu het re-integratieproces efficiënter beheren dankzij de nieuwe mogelijkheid om re-integratieverslagen online in te dienen via het werkgeversportaal van UWV. Deze functie, voorheen alleen beschikbaar voor WIA-aanvragen…

De meldplicht in de Nederlandse arbeidssector speelt een cruciale rol in het waarborgen van werknemersveiligheid, echter blijkt uit onderzoek dat een groot deel van de arbeidsongevallen niet wordt gemeld. Dit artikel licht toe wat de meldplicht inhoudt…

Voor sommige beroepen is het essentieel dat werknemers lichamelijk en geestelijk in staat zijn hun werkzaamheden uit te voeren. Een piloot bijvoorbeeld, moet niet alleen scherp van geest zijn, maar ook over een uitstekend gezichtsvermogen beschikken… 

Dit artikel belicht een rechtszaak over een medewerker die ontslagen werd na het verrichten van werkzaamheden bij een andere werkgever tijdens zijn ziekteverlof. Het onderstreept het belang van de rol van de arbodienst en de strikte…

Sinds 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd van kracht. Deze wet voorziet in een soepeler arbeidsrechtelijk regime voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Een van de regelingen betreft de verkorte termijn voor loondoorbetaling bij ziekte…

Vorige week verscheen er een artikel in de telegraaf over de werkveiligheid in het MKB. Daarin werd beschreven dat er nog steeds op veel plekken onveilig gewerkt wordt, met alle gevolgen van dien. Kosten voor uitval, vervanging, aanpassing van werkplekken en in sommige gevallen zelfs hoge boetes van de Arbeidsinspectie….

Het aantal werkenden dat langdurig thuis komt te zitten neemt toe, vooral vanwege psychische klachten zoals een burn-out. Deze zorgwekkende trend is vooral zichtbaar onder jongeren, In het eerste kwartaal van dit jaar was bijna 2 procent van de werkenden tussen de…

Vanaf heden is het niet alleen jouw mening als werkgever die van belang is, maar ook de visie van je werknemers met betrekking tot hun re-integratieafspraken. Dit wordt een vast en verplicht onderdeel van het Plan van Aanpak. Zelfs wanneer je aanpassingen maakt tijdens de…

Sinds 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd van kracht. Deze wet voorziet in een soepeler arbeidsrechtelijk regime voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Een van de regelingen betreft de verkorte termijn voor loondoorbetaling bij ziekte…

Den Haag – Ondanks twijfels bij coalitiepartijen VVD en CDA is er een meerderheid gekomen voor het plan om bedrijven te verplichten een vertrouwenspersoon in dienst te nemen. Dit plan beoogt ongewenst gedrag op de werkvloer…

Vorig jaar bereikte het ziekteverzuim in Nederland een recordhoogte van 5,6 procent, het hoogste niveau sinds de eerste metingen in 1996. Volgens het nieuwste trendrapport van Nationale-Nederlanden bedroegen de kosten van ziekteverzuim…

Vanaf 1 juli 2023 zal het wettelijk minimumloon in Nederland met 3,13% stijgen. Deze verhoging is het gevolg van een nieuwe regeling opgesteld door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens de Wet minimumloon en…

Langdurig verzuim neemt in een rap tempo toe, daardoor zit op dit moment alleen al 5,1 procent van het personeel langer dan 6 weken thuis. Oorzaak volgens HR Navigator: de enorme druk op de arbeidsmarkt…

Den Haag – Ondanks twijfels bij coalitiepartijen VVD en CDA is er een meerderheid gekomen voor het plan om bedrijven te verplichten een vertrouwenspersoon in dienst te nemen. Dit plan beoogt ongewenst gedrag op de werkvloer…

Een gezond team is een succesvol team. Maar ken je als werkgever de mogelijke gezondheidsrisico’s bij je werknemers, of zie je deze over het hoofd? Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kun je proactief…

Een gezond team is een succesvol team. Maar ken je als werkgever de mogelijke gezondheidsrisico’s bij je werknemers, of zie je deze over het hoofd? Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kun je proactief…

De mythe dat langdurig zittend werken de grootste boosdoener is voor gezondheidsproblemen wordt steeds vaker ontkracht. Maar betekent dit dat staand werken dan de oplossing is? Niet helemaal…

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft geoordeeld dat het UWV de voorschotten op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zieke medewerkers niet mag verhalen op een bedrijf dat eigenrisicodrager is…

Na de onthullingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport, The Voice of Holland, Ajax en de PvdA wil het kabinet serieus werk maken van de aanpak van dit soort MeToo-zaken. Hamer benadrukt dat het probleem van ongewenst gedrag diep verankerd zit in de werkcultuur en dat…

Wist je dat een RI&E verplicht is voor werkgevers? Of je nu een groot of klein bedrijf hebt, op kantoor werkt, of bijvoorbeeld in een werkplaats waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, een RI&E is verplicht voor alle werkgevers met personeel. Maar waarom is het nodig en wat houdt het precies in?

Werkgevers van zieke werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen een herbeoordeling aanvragen bij het UWV. Dit kan helpen om de premielasten te verlagen als blijkt dat de werknemer weer geheel of gedeeltelijk aan het werk kan. Echter…

Werkgevers kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen om zorgmedewerkers met post-covidklachten langer in dienst te houden. Met de subsidie worden werkgevers gestimuleerd samen met de medewerker te blijven werken…

In Nederland gebeuren dagelijks arbeidsongevallen waarbij mensen (blijvend) gewond raken of overlijden. Bepaalde Arbeidsongevallen moeten volgens de Arbeidsomstandighedenwet direct door de werkgever aan de Nederlandse Arbeidsinspectie….

Van de werknemers in de transport- en logistieke sector, zoals vrachtwagenchauffeurs en bedieners van mobiele machines in 2021, had 2,8 procent een arbeidsongeval met verzuim. Voor alle werknemers lag dit gemiddelde percentage op 1,3 procent. Bijna een op de vijf werknemers met een arbeidsongeval noemde…

Door een aantal rechterlijke uitspraken is in de uitzendbranche onduidelijkheid ontstaan over waar uitzendkrachten aan toe zijn indien ze zich ziek melden in geval van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Cao-partijen willen duidelijke regels bieden en zetten daarbij ook stappen richting…

Werkgevers kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen om zorgmedewerkers met post-covidklachten langer in dienst te houden. Met de subsidie worden werkgevers gestimuleerd samen met de medewerker te blijven werken…

Het minimumloon wordt twee keer per jaar geïndexeerd op 1 januari en op 1 juli. Alle uitkeringen zijn hier aan gekoppeld, zo ook de Ziektewet. Vanaf 1 juli stijgt het minimumloon met 1,81%. Lees hier de officiële bekendmaking…

Als een werknemer zich ziek meldt komt er veel bij kijken. Zo zijn er wetten -en regelgeving waar aan moet worden voldaan met als einddoel om de zieke werknemer zo snel als mogelijk duurzaam te laten re-integreren. Maar wat nou als de zieke werknemer op vakantie wil of ziek wordt op vakantie? Dit lees je in onderstaand artikel…

De kans dat een tsunami in Nederland voorkomt, is gelukkig heel erg klein. Dit heeft alles te maken met de diepte van de Noordzee. Echter, is in Nederland wel een niet natuurgerelateerde tsunami gaande: de uitkeringstsunami, rond de Wet…

Elke werkgever in ons land betaald een
basispremie voor de WIA. Voor kleine werkgevers tot € 882.500 bedraagt de premie 5,49% voor werkgevers met een hogere loonsom bedraagt deze 7,05 %. Voor de Whk-premie echter, kan een werkgever eigenrisicodrager (ERD) worden…

In 104 weken loondoorbetaling (of Ziektewet) hebben werkgever en werknemer hun best gedaan om de werknemer te laten re-integreren. Mocht deze re-integratie niet zijn gelukt, dan beoordeelt UWV of…

Het ziekteverzuim van werknemers was in het derde kwartaal van 2021 4,6 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar geleden was dat 4,4 procent. Het verzuim was met 6,3 procent het hoogst in de gezondheids- en welzijnszorg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het

UWV Kennisverslag Deskundigen Oordelen 16 november 2021UWV Kennisverslag Deskundigen Oordelen Een deskundigenoordeel is een onafhankelijk oordeel van verzekeringsartsen en/of arbeidsdeskundigen van UWV over de arbeids(on)geschiktheid of re-integratie…

Besmettingen op de werkvloer: zo verbeter je de kantoorhygiëne 5 november 2021We gaan steeds meer naar kantoor. De werkgever kan vaccinatie niet verplichten. Ook mag hij de werknemer niet om een coronatoegangsbewijs vragen. Maar de werkgever…

Wijzigingen in de no-riskpolis in Verzamelwet SZW 2022 13 september 2021 In twee wijzigingen rondom de no-riskpolis voorgesteld. Deze moeten op 1 januari 2022 in werking treden. de Verzamelwet 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid…

Ziekteverzuim zorg en welzijn blijft op hoogste niveau sinds 2003 14 september 2021In het tweede kwartaal van 2021 was het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn 6,5 procent. Dit is het hoogste verzuimcijfer voor deze sector in een tweede kwartaal vanaf 2003…

Start typing and press Enter to search