Arbodienstverlening

Een gezonde organisatie

balk

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Met een RI&E breng je alle risico’s ten aanzien van arbeid binnen je organisatie in kaart. Na de risico’s goed in kaart te hebben gebracht, kan je aan de slag met een plan van aanpak om de risico’s te verkleinen of volledig weg te nemen. Het doel is om het aantal ongelukken te beperken waardoor verzuim voorkomen kan worden.

Direct contact

balk

Bedrijfsongeval

Helaas gebeuren er dagelijks bedrijfsongevallen in Nederland waarbij mensen (blijvend) gewond raken of overlijden.

Als werkgever ben je verplicht om ernstige en dodelijke bedrijfsongevallen te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Inspectie beslist vervolgens of het ongeval nader onderzocht wordt.

Is er sprake van een bedrijfsongevallen met als gevolg een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel?

Meld dit dan direct bij de de Nederlandse Arbeidsinspectie. Op het niet of te laat melden van een meldingsplichtig bedrijfsongeval staat een boete van maximaal € 50.000,-.

balk

Preventief Medisch Onderzoek
(PMO)

Met ons PMO helpen we medewerkers zowel hun fysieke als mentale gezondheid verbeteren.  In veel gevallen volstaat een basis PMO, waarmee deelnemers een goed beeld van hun gezondheid krijgen, inclusief concrete tips ter verbetering. 

Afhankelijk van de sector waarin een organisatie actief is, kan een aanvullend onderzoek wenselijk zijn. Zo wordt bij medewerkers die veel achter een computer zitten vaak gekozen voor een visus- en beeldschermonderzoek. Medewerkers die veel worden blootgesteld aan geluid hebben veel baat bij een auditief onderzoek. Naast de basis PMO zijn daarom nog diverse aanvullingen mogelijk. 

Elk (fysiek) PMO wordt afgesloten met een 1-1 adviesgesprek, uitgevoerd door een ervaren leefstijlcoach.

Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van leefstijl en inzetbaarheid kunnen we medewerkers bij de uitvoer van een PMO praktische tips en adviezen geven, afgestemd op hun situatie. Zo kunnen medewerkers direct aan de slag met het verbeteren van hun gezondheid!

Data-uitgedokterd

Arbodienstverlening
Een gezonde organisatie

Arbodienstverlening

Een gezonde organisatie

balk

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Met een RI&E breng je alle risico’s ten aanzien van arbeid binnen je organisatie in kaart. Na de risico’s goed in kaart te brengen kan je aan de slag met een plan van aanpak om de risico’s te verkleinen of volledig weg te nemen. Het doel is om het aantal ongelukken te beperken waardoor verzuim voorkomen kan worden.

PMO-Uitgedokterd
balk

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Met ons PMO helpen we medewerkers zowel hun fysieke als mentale gezondheid verbeteren.  In veel gevallen volstaat een basis PMO, waarmee deelnemers een goed beeld van hun gezondheid krijgen, inclusief concrete tip ter verbetering. 

Afhankelijk van de sector waarin een organisatie actief is, kan een aanvullend onderzoek wenselijk zijn. Zo wordt bij medewerkers die veel achter een computer zitten vaak gekozen voor een visus- en beeldschermonderzoek. Medewerkers die veel worden blootgesteld aan geluid hebben veel baat bij een auditief onderzoek. Naast de basis PMO zijn daarom nog diverse aanvullingen mogelijk. 

Elk (fysiek) PMO wordt afgesloten met een 1-1 adviesgesprek, uitgevoerd door een ervaren leefstijlcoach. 
Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van leefstijl en inzetbaarheid kunnen we medewerkers bij de uitvoer van een PMO praktische tips en adviezen geven, afgestemd op hun situatie. Zo kunnen medewerkers direct aan de slag met het verbeteren van hun gezondheid!

balk

Bedrijfsongeval

Helaas gebeuren er dagelijks bedrijfsongevallen in Nederland waarbij mensen (blijvend) gewond raken of overlijden.

 

Als werkgever bent je verplicht om ernstige en dodelijke  bedrijfsongevallen   te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Inspectie beslist vervolgens of het ongeval nader onderzocht wordt.

Is er sprake van een bedrijfsongevallen met als gevolg een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel? Meld dit dan direct bij de de Nederlandse Arbeidsinspectie. Op het niet of te laat melden van een meldingsplichtig bedrijfsongeval staat een boete van maximaal € 50.000,-

balk

Met de service van Uitgedokterd

Makkelijk aansluiten

De casemanagers zorgen ervoor dat het aansluiten zo gedaan is.

Persoonlijk advies

Uitgedokterd denkt graag met je mee en helpt jou zo goed als mogelijk met de re-integratie en het verzuim van jouw organisatie.

Nieuwe inzichten

Dankzij ons dashboard krijg je nieuwe en unieke inzichten in je verzuimcijfers.

Ook weer grip op je verzuim krijgen? een goede werkgever zijn? samenwerken aan een gezonder Nederland?

Start typing and press Enter to search