Arbodienstverlening

Een gezonde organisatie

balk

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Met een RI&E breng je alle risico’s ten aanzien van arbeid binnen je organisatie in kaart. Na de risico’s goed in kaart te hebben gebracht, kan je aan de slag met een plan van aanpak om de risico’s te verkleinen of volledig weg te nemen. Het doel is om het aantal ongelukken te beperken waardoor verzuim voorkomen kan worden.

balk

Bedrijfsongeval

Helaas gebeuren er dagelijks bedrijfsongevallen in Nederland waarbij mensen (blijvend) gewond raken of overlijden.

Als werkgever ben je verplicht om ernstige en dodelijke bedrijfsongevallen te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Inspectie beslist vervolgens of het ongeval nader onderzocht wordt.

Is er sprake van een bedrijfsongevallen met als gevolg een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel?

Meld dit dan direct bij de de Nederlandse Arbeidsinspectie. Op het niet of te laat melden van een meldingsplichtig bedrijfsongeval staat een boete van maximaal € 50.000,-.

balk

Preventief Medisch Onderzoek
(PMO)

Met ons PMO helpen we medewerkers zowel hun fysieke als mentale gezondheid verbeteren.  In veel gevallen volstaat een basis PMO, waarmee deelnemers een goed beeld van hun gezondheid krijgen, inclusief concrete tips ter verbetering. 

Afhankelijk van de sector waarin een organisatie actief is, kan een aanvullend onderzoek wenselijk zijn. Zo wordt bij medewerkers die veel achter een computer zitten vaak gekozen voor een visus- en beeldschermonderzoek. Medewerkers die veel worden blootgesteld aan geluid hebben veel baat bij een auditief onderzoek. Naast de basis PMO zijn daarom nog diverse aanvullingen mogelijk. 

Elk (fysiek) PMO wordt afgesloten met een 1-1 adviesgesprek, uitgevoerd door een ervaren leefstijlcoach.

Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van leefstijl en inzetbaarheid kunnen we medewerkers bij de uitvoer van een PMO praktische tips en adviezen geven, afgestemd op hun situatie. Zo kunnen medewerkers direct aan de slag met het verbeteren van hun gezondheid!

Data-uitgedokterd
balk

Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, mag de eigenaar of directeur zelf deze functie vervullen. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf. De preventiemedewerker vervult hierbij een brugfunctie tussen werkgever en werknemers.

Om je helpen om deze rol binnen je organisatie goed in te vullen bieden wij een e-learning aan. Meer weten?

balk

Externe vertrouwenspersoon

Gevoelige zaken of ongewenste omgangsvormen die het functioneren van je medewerkers beïnvloeden op de werkvloer, moeten zij kunnen bespreken met een vertrouwenspersoon. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en anoniem waar niemand over geïnformeerd zal worden, zelfs de werkgever niet.

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

De vertrouwenspersoon is er voor een goede opvang van de medewerker. Tevens is het mogelijk dat er een onderzoek gestart wordt naar aanleiding van je klacht. Dit gebeurt echter nooit zonder toestemming. Hans Hindriks werkt al ruim 25 jaar in de hulpverlening, heeft in zijn loopbaan verschillende doelgroepen mogen begeleiden en is de externe vertrouwenspersoon van Uitgedokterd. De missie van Hans: Mensen weer laten genieten van het werk’.

Wil je meer weten over de externe vertrouwenspersoon?

Aanstellingskeuring
balk

Aanstellingskeuring

Een aanstellingskeuring is een medisch onderzoek dat wordt uitgevoerd voordat iemand wordt aangenomen voor een baan. 

Een aanstellingskeuring wordt meestal uitgevoerd om te bepalen of iemand fysiek en mentaal in staat is om de taken van de functie uit te voeren en om eventuele gezondheidsrisico’s voor de werknemer of andere werknemers te identificeren.

Het uitvoeren van een aanstellingskeuring is echter aan strikte regels gebonden en mag alleen worden gedaan als het medisch noodzakelijk is voor de specifieke baan. Discriminatie op basis van gezondheid of beperkingen is verboden en een aanstellingskeuring mag geen onnodige inbreuk maken op de privacy van de werknemer.
balk

Keuringen

Voor een groot aantal beroepen dient een werknemer medisch gekeurd te zijn om de functie uit te mogen voeren. Als medewerker wil je gezond aan de slag op de werkvloer en als werkgever vind je het belangrijk dat alle medewerkers het werk dat zij verrichten fysiek en / of mentaal ook aan kunnen. Wij begrijpen dat u uw medewerkers niet snel kunt missen op de werkvloer. Welke keuringen van belang of verplicht zijn staat in de Risico- inventarisatie & Evaluatie 

Ademluchtkeuring

Ademmaskerkeuring

Asbestkeuring

Asbestkeuring met ademluch

Bodemkeuring A

Bodemkeuring AB

Bodemkeuring AB met asbest

Bodemkeuring ABC

Buitenlandverklaring

CBR keuring

Offshore keuring + ERT 1 (+HbA1c)

Offshore keuring + ERT 2 (+HbA1c)

Offshore keuring basis (zonder bloed)

Stralingskeuring

Werken op hoogte (G41) keuring

PMO Gezond

PMO Vitaal 40-

PMO Vitaal 40+

PMO Kantoor 40-

PMO Kantoor 40+

PMO Productie 40-

PMO Productie 40+

PMO Fysieke beroepen

PMO Executive

kennisbank-banner

Arbodienstverlening
Een gezonde organisatie

Arbodienstverlening

Een gezonde organisatie

balk

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Met een RI&E breng je alle risico’s ten aanzien van arbeid binnen je organisatie in kaart. Na de risico’s goed in kaart te brengen kan je aan de slag met een plan van aanpak om de risico’s te verkleinen of volledig weg te nemen. Het doel is om het aantal ongelukken te beperken waardoor verzuim voorkomen kan worden.

PMO-Uitgedokterd
balk

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Met ons PMO helpen we medewerkers zowel hun fysieke als mentale gezondheid verbeteren.  In veel gevallen volstaat een basis PMO, waarmee deelnemers een goed beeld van hun gezondheid krijgen, inclusief concrete tip ter verbetering. 

Afhankelijk van de sector waarin een organisatie actief is, kan een aanvullend onderzoek wenselijk zijn. Zo wordt bij medewerkers die veel achter een computer zitten vaak gekozen voor een visus- en beeldschermonderzoek. Medewerkers die veel worden blootgesteld aan geluid hebben veel baat bij een auditief onderzoek. Naast de basis PMO zijn daarom nog diverse aanvullingen mogelijk. 

Elk (fysiek) PMO wordt afgesloten met een 1-1 adviesgesprek, uitgevoerd door een ervaren leefstijlcoach. 
Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van leefstijl en inzetbaarheid kunnen we medewerkers bij de uitvoer van een PMO praktische tips en adviezen geven, afgestemd op hun situatie. Zo kunnen medewerkers direct aan de slag met het verbeteren van hun gezondheid!

balk

Bedrijfsongeval

Helaas gebeuren er dagelijks bedrijfsongevallen in Nederland waarbij mensen (blijvend) gewond raken of overlijden.

 

Als werkgever bent je verplicht om ernstige en dodelijke  bedrijfsongevallen   te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Inspectie beslist vervolgens of het ongeval nader onderzocht wordt.

Is er sprake van een bedrijfsongevallen met als gevolg een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel? Meld dit dan direct bij de de Nederlandse Arbeidsinspectie. Op het niet of te laat melden van een meldingsplichtig bedrijfsongeval staat een boete van maximaal € 50.000,-

balk

Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, mag de eigenaar of directeur zelf deze functie vervullen. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf. De preventiemedewerker vervult hierbij een brugfunctie tussen werkgever en werknemers.

balk

Externe vertrouwenspersoon

Gevoelige zaken of ongewenste omgangsvormen die het functioneren van je medewerkers beïnvloeden op de werkvloer, moeten zij kunnen bespreken met een vertrouwenspersoon. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en anoniem waar niemand over geïnformeerd zal worden, zelfs de werkgever niet.

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

De vertrouwenspersoon is er voor een goede opvang van de medewerker. Tevens is het mogelijk dat er een onderzoek gestart wordt naar aanleiding van je klacht. Dit gebeurt echter nooit zonder toestemming. Hans Hindriks werkt al ruim 25 jaar in de hulpverlening, heeft in zijn loopbaan verschillende doelgroepen mogen begeleiden en is de externe vertrouwenspersoon van Uitgedokterd. De missie van Hans: Mensen weer laten genieten van het werk’.

Wil je meer weten over de externe vertrouwenspersoon?

 
Aanstellingskeuring
balk

Aanstellingskeuring

Een aanstellingskeuring wordt meestal uitgevoerd om te bepalen of iemand fysiek en mentaal in staat is om de taken van de functie uit te voeren en om eventuele gezondheidsrisico’s voor de werknemer of andere werknemers te identificeren.

Het uitvoeren van een aanstellingskeuring is echter aan strikte regels gebonden en mag alleen worden gedaan als het medisch noodzakelijk is voor de specifieke baan. Discriminatie op basis van gezondheid of beperkingen is verboden en een aanstellingskeuring mag geen onnodige inbreuk maken op de privacy van de werknemer.
kennisbank-banner
balk

Keuringen

Voor een groot aantal beroepen dient een werknemer medisch gekeurd te zijn om de functie uit te mogen voeren. Als medewerker wil je gezond aan de slag op de werkvloer en als werkgever vind je het belangrijk dat alle medewerkers het werk dat zij verrichten fysiek en / of mentaal ook aan kunnen. Wij begrijpen dat u uw medewerkers niet snel kunt missen op de werkvloer. Welke keuringen van belang of verplicht zijn staat in de Risico- inventarisatie & Evaluatie 

Ademluchtkeuring

Ademmaskerkeuring

Asbestkeuring

Asbestkeuring met ademluch

Bodemkeuring A

Bodemkeuring AB

Bodemkeuring AB met asbest

Bodemkeuring ABC

Buitenlandverklaring

CBR keuring

Offshore keuring + ERT 1 (+HbA1c)

Offshore keuring + ERT 2 (+HbA1c)

Offshore keuring basis (zonder bloed)

Stralingskeuring

Werken op hoogte (G41) keuring

PMO Gezond

PMO Vitaal 40-

PMO Vitaal 40+

PMO Kantoor 40-

PMO Kantoor 40+

PMO Productie 40-

PMO Productie 40+

PMO Fysieke beroepen

PMO Executive

balk

Met de service van Uitgedokterd

Makkelijk aansluiten

De casemanagers zorgen ervoor dat het aansluiten zo gedaan is.

Persoonlijk advies

Uitgedokterd denkt graag met je mee en helpt jou zo goed als mogelijk met de re-integratie en het verzuim van jouw organisatie.

Nieuwe inzichten

Dankzij ons dashboard krijg je nieuwe en unieke inzichten in je verzuimcijfers.

Ook weer grip op je verzuim krijgen? een goede werkgever zijn? samenwerken aan een gezonder Nederland?

Start typing and press Enter to search