Alles wat je moet weten binnen ons vakgebied, 
uitgelegd in onze kennisbank.

(Register) Casemanager

Een casemanager is een procesregisseur van de Wet verbetering Poortwachter en de Ziektewet. De casemanager verzorgt het contact tussen de bedrijfsarts, werkgever en (ex-)werknemer en het UWV. Een casemanager voegt zijn waarde toe door de schadelast van werkgevers te beperken en minstens zo belangrijk het regisseren van een zo snel (als) mogelijke duurzame re-integratie van een zieke (ex-)medewerker. Een Register Casemanager is een Casemanager met een registratie in het beroepsregister het Register Specialistisch Casemanagement (RSC)

 

Start typing and press Enter to search