2024 update: arbeidsinspectie versterkt
focus op psychosociale belasting en arbozorg

25 januari 2024

In dit artikel:

 1. Minister van Gennip benadrukt in haar brief aan het parlement de noodzaak van inspectie op psychosociale arbeidsbelasting in 2024.
 2. De Arbeidsinspectie zal de betrokkenheid van werknemers bij arbobeleid en de begeleiding van werkzoekenden met een arbeidsbeperking onderzoeken.
 3. Er is kritiek op het gebrek aan concrete methoden en kwantitatieve data in het jaarplan van de Arbeidsinspectie.
 4. Ontdek wat jij kunt doen om bij te dragen aan het welzijn en de productiviteit van je werknemers

Aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting een prioriteit in 2024

In het jaarplan 2024 van de Arbeidsinspectie, dat Minister van Gennip aan het parlement heeft gepresenteerd, ligt de focus op de noodzaak van inspectie op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Dit is vooral relevant in sectoren waar intern ongewenst of grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Het jaarplan onderstreept het belang van deze inspecties en benoemt specifieke bedrijfstakken waarin de Arbeidsinspectie actief zal zijn. Voor werkgevers is het dan ook raadzaam om het document door te nemen voor relevante informatie over hun sector.

Toezicht op arbozorg in 2024

Belangrijk in het jaarplan is ook de focus op arbozorg. De Arbeidsinspectie zal in 2024 bij een selectie van bedrijven verschillende documenten opvragen en beoordelen, waaronder de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), het plan van aanpak en het contract met de arbodienstverlener. De aanpak, die eerder schriftelijk en telefonisch plaatsvond, bleek effectief, maar er is ruimte voor verbetering in de kwaliteit van de RI&E en contractinhoud. Een nieuw aandachtspunt voor 2024 is de verhoogde focus op werknemersbetrokkenheid bij het ontwikkelen van arbobeleid binnen bedrijven.

Inspectie van begeleiding arbeidsbeperkten

Een ander essentieel onderdeel van het plan is het onderzoek naar de wijze waarop werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleid worden door uitvoerende partijen. Dit onderzoek maakt deel uit van het stelseltoezicht van de Arbeidsinspectie op instanties als gemeenten, UWV en SVB.

Kritische beschouwing

Ondanks de duidelijke doelstellingen, is er kritiek op het jaarplan, vooral wat betreft het ontbreken van concrete onderzoeksmethoden en kwantitatieve data. Zo zijn er geen specifieke aantallen genoemd van betrokken organisaties, noch een duidelijke methodiek voor het onderzoek. Dit roept vragen op over de effectiviteit en impact van de geplande inspecties. Bovendien is er bezorgdheid over het beperkte bereik van de Arbeidsinspectie, vooral in kleinere bedrijven met een gering aantal werknemers, waar een RI&E vaak ontbreekt. Dit roept de vraag op waarom de Arbeidsinspectie niet meer samenwerkt met instanties zoals verzuimverzekeraars, arbodiensten of bedrijfsartsen, die deze kleinere bedrijven al bereiken.

In conclusie benadrukt het jaarplan 2024 van de Arbeidsinspectie de voortdurende noodzaak van toezicht op psychosociale arbeidsbelasting en arbozorg, terwijl het ook de kritieke punten belicht waarop verbetering nodig is.

 7 stappen om te voldoen aan de arbeidswetgeving

Om problemen te voorkomen, maar vooral in het belang van een veilige en positieve werkomgeving, raden wij aan om de volgende stappen te ondernemen, zodat jij voldoet aan de relevante arbeidswetgeving.

 1. Evalueer en update de RI&E: Zorg ervoor dat de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) up-to-date is. Dit omvat het identificeren van mogelijke risico’s op de werkvloer, inclusief psychosociale arbeidsbelasting, en het ontwikkelen van een effectief plan van aanpak om deze risico’s aan te pakken.
 2. Versterk het arbobeleid: Werk actief aan het verbeteren van het arbobeleid binnen de organisatie. Dit omvat niet alleen fysieke veiligheid, maar ook maatregelen ter voorkoming van psychosociale problemen zoals stress, burn-out, en grensoverschrijdend gedrag.
 3. Betrokkenheid van werknemers: Stimuleer de betrokkenheid van werknemers bij het ontwikkelen en implementeren van arbobeleid. Dit zorgt voor meer draagvlak en effectiviteit van het beleid.
 4. Training en bewustwording: Organiseer trainingen en bewustwordingscampagnes voor zowel management als medewerkers over onderwerpen als grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, en de omgang met collega’s met een arbeidsbeperking.
 5. Samenwerking met arbodiensten: Werk samen met externe arbodienstverleners of bedrijfsartsen om te zorgen voor adequate ondersteuning en advies op het gebied van arbeidsgezondheid en -veiligheid.
 6. Inclusief beleid voor werknemers met een functiebeperking: Ontwikkel en implementeer inclusief beleid voor het aannemen en ondersteunen van werknemers met een functiebeperking.
 7. Voorbereiden op inspecties: Bereid je voor op mogelijke inspecties door de Arbeidsinspectie door alle relevante documentatie en beleidsmaatregelen up-to-date en toegankelijk te houden.

Nog geen RI&E?

Begin 2024 goed en laat een RI&E uitvoeren door Uitgedokterd.

Start typing and press Enter to search