Advies van de bedrijfsarts:
volgen of niet?

28 maart 2024

In dit artikel:

  1. Het strikt volgen van de adviezen van de bedrijfsarts is cruciaal voor een effectieve re-integratie en het voorkomen van complicaties in het herstelproces van de medewerker.
  2. Afwijkingen van het re-integratieadvies, zowel sneller als langzamer, kunnen negatieve gevolgen hebben voor zowel werkgever als werknemer, inclusief financiële en gezondheidsrisico’s.
  3. Bij onenigheid over het advies van de bedrijfsarts is het essentieel om contact op te nemen met de casemanager voor verdere verduidelijking of, indien nodig, een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen.

Re-integratie na ziekte is een proces dat nauwgezet begeleiding vereist. Zowel werkgevers als werknemers hebben hierin een gezamenlijk doel: een veilige en succesvolle terugkeer naar het werk. Centraal in dit proces staat het advies van de bedrijfsarts. Maar wat als je van mening verschilt met dit advies? Laten we eens kijken naar de belangrijkste aspecten rondom het opvolgen van adviezen van de bedrijfsarts en hoe om te gaan met eventuele onenigheden.

Adviezen van de bedrijfsarts: waarom zijn ze zo belangrijk?

De bedrijfsarts speelt een sleutelrol in het bepalen van het juiste traject voor de re-integratie van een medewerker na ziekte. Het advies is gebaseerd op zowel de medische situatie van de werknemer als de mogelijkheden binnen het bedrijf. Het niet opvolgen van deze adviezen kan leiden tot complicaties, zoals een terugval in de gezondheid van de medewerker of financiële consequenties voor de werkgever.

Te snel of te langzaam re-integreren: de gevolgen

  • Sneller dan het advies: Sommige medewerkers zijn enthousiast om weer aan de slag te gaan en werkgevers willen hen graag ondersteunen. Echter, het negeren van het tempo voorgesteld door de bedrijfsarts kan het herstel ondermijnen.
  • Langzamer dan het advies: Aan de andere kant, het uitstellen van de terugkeer kan leiden tot onnodig langdurige ziekte, met alle financiële en mentale gevolgen van dien voor zowel de werknemer als de werkgever.

Wat te doen bij onenigheid?

Het is van essentieel belang dat alleen professionals zoals de bedrijfsarts of een taakgedelegeerde adviseur beslissingen nemen over arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Mocht er twijfel of onenigheid bestaan over het gegeven advies, is het eerste aanspreekpunt de casemanager. Deze kan het advies verder toelichten en waar nodig een gesprek met de bedrijfsarts initiëren. Indien de onenigheid blijft bestaan, biedt het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV een mogelijke uitweg.

Conclusie

Het opvolgen van de adviezen van de bedrijfsarts is een fundamenteel onderdeel van een succesvol re-integratieproces. Het waarborgt niet alleen een veilige terugkeer naar het werk voor de medewerker, maar beschermt ook de werkgever tegen mogelijke financiële en juridische consequenties. Bij twijfels of geschillen over het advies, is communicatie via de casemanager en eventueel het inschakelen van het UWV voor een deskundigenoordeel de beste route. Op deze manier kan men gezamenlijk werken aan een optimale re-integratie, met respect voor zowel de gezondheid van de werknemer als de belangen van de werkgever.

Start typing and press Enter to search