Eigenrisicodrager worden?
Dit moet je weten.

22 maart 2024

In dit artikel:

  1. Voor (middel)grote bedrijven kan het financieel voordeliger zijn om eigenrisicodrager te worden, waardoor ze geen premie hoeven te betalen aan het UWV en meer controle hebben over het re-integratieproces.
  2. Bij ziekte van een werknemer zijn er specifieke verplichtingen voor de werkgever in de eerste twee jaar, waaronder doorbetaling van loon en eventuele Ziektewet-verzekering voor tijdelijke werknemers.
  3. Na twee jaar ziekte beoordeelt het UWV de arbeidsongeschiktheid van de medewerker, wat kan leiden tot verschillende uitkeringen met bijbehorende verantwoordelijkheden voor de werkgever, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Eigenrisicodrager worden kan voor veel bedrijven een slimme financiële beslissing zijn, maar het onderwerp kan behoorlijk complex lijken. Laten we het daarom op een eenvoudige manier uitleggen.

Wat betekent eigenrisicodrager zijn?

Normaal gesproken betaal je als werkgever premies aan het UWV. Deze premies dekken de kosten als een van je werknemers ziek wordt of niet meer kan werken. Maar, als je besluit eigenrisicodrager te worden, neem je zelf deze verantwoordelijkheid op je. Dit betekent dat je niet langer deze specifieke premies aan het UWV betaalt, maar wel zelf opdraait voor de kosten als iemand ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt.

De eerste twee jaar van ziekte

Als een werknemer ziek wordt, ben je als werkgever verplicht om het loon door te betalen. Wettelijk is dit vastgesteld op minimaal 70%, maar veel sectoren zitten hierboven. In het eerste jaar betaal je vaak het volledige loon (100%) en daarna nog 70% tot twee jaar vol zijn. Dit is een belangrijke reden voor sommige bedrijven om eigenrisicodrager te worden: je hebt meer controle over de kosten en het re-integratieproces.

Wat gebeurt er na twee jaar?

Na twee jaar ziekte komt het UWV in beeld. Zij beoordelen of en in welke mate je werknemer arbeidsongeschikt is. Afhankelijk van deze beoordeling krijgt je werknemer een uitkering. Er zijn twee soorten uitkeringen: IVA (volledig arbeidsongeschikt) en WGA (gedeeltelijk arbeidsongeschikt). Als eigenrisicodrager draag je zelf de kosten voor deze uitkeringen, maar heb je ook meer invloed op het traject van re-integratie.

Voordelen van eigenrisicodrager zijn

Door eigenrisicodrager te worden, kun je als bedrijf op lange termijn geld besparen. Je betaalt zelf voor de kosten van zieke werknemers, maar je bespaart op de UWV-premies. Bovendien heb je als werkgever meer controle over het re-integratieproces. Je kunt sneller schakelen en hebt direct contact met de arbodienst voor advies en ondersteuning.

Is het iets voor jouw bedrijf?

Het besluit om eigenrisicodrager te worden, hangt af van verschillende factoren. Het is belangrijk om goed te overwegen of je de potentiële kosten zelf kunt dragen en of je voldoende middelen hebt om het re-integratieproces te begeleiden. Voor sommige bedrijven biedt het kansen om kosten te besparen en de regie in eigen handen te nemen, terwijl het voor andere bedrijven een te groot risico kan vormen.

Kortom, als eigenrisicodrager heb je meer verantwoordelijkheid, maar ook meer controle en potentieel financieel voordeel. Het is een beslissing die goed doordacht moet zijn, met een duidelijk plan voor hoe je omgaat met de risico’s en verplichtingen die het met zich meebrengt. 

Start typing and press Enter to search