Recht op kort verzuimverlof bij dokters- of tandartsbezoek:
Betaald of niet?

7 december 2023

Voor werkgevers kan het een moreel dilemma zijn om verzuimverlof of calamiteitenverlof al dan niet betaald te geven aan werknemers die naar de dokter of tandarts moeten. Dit vraagstuk kan vooral ingewikkeld worden als je meerdere werknemers hebt of als een werknemer regelmatig medische afspraken heeft, wat tot aanzienlijk verlof kan leiden. Moet je van je werknemers verlangen dat ze vakantiedagen opnemen voor deze afspraken, of dien je de uren gewoon te vergoeden? Hoewel je dit op gevoel kunt beslissen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wetgeving op dit gebied. In dit artikel leggen we de regels en opties uit.

In het kort:

 1. Loondoorbetaling en Re-integratieverplichtingen: Werkgevers in Nederland zijn verplicht om het loon van zieke werknemers tot 104 weken door te betalen en moeten zich actief inzetten voor de re-integratie van de werknemer, hetzij in dezelfde, hetzij in een aangepaste of nieuwe functie.

 2. Consequenties van Onvoldoende Re-integratie: Bij een niet-succesvol re-integratieproces kan het UWV loonsancties opleggen, wat kan leiden tot een verlengde loondoorbetalingsplicht tot 52 extra weken.

 3. Omgaan met Ziekte bij Aanvang Dienstverband: Werkgevers hebben beperkte mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden als een werknemer al ziek was voor aanvang van het dienstverband. Daarnaast is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met vragen over ziekteverleden tijdens sollicitatiegesprekken, in overeenstemming met de AVG.

Wetgeving rond kort verzuimverlof

Recht op kort verzuimverlof, conform de Wet arbeid en zorg (WAZO)hebben werknemers recht op kort verzuimverlof voor een bezoek aan de dokter of het ziekenhuis in de volgende situaties:

 1. Spoedeisend
 2. Onvoorzien
 3. Of redelijkerwijs niet buiten werktijd te plannen

Als er geen specifieke afspraken zijn gemaakt, geldt in bovengenoemde gevallen dat verlof is toegestaan en dat het loon moet worden doorbetaald. Het is echter raadzaam om de CAO, het personeelsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst te raadplegen.

Definiëren van spoedeisend en onvoorzien verlof

Maar wat wordt er precies bedoeld met “spoedeisend,” “onvoorzien,” en vooral, wat is “redelijkerwijs”? Deze begrippen zijn niet duidelijk gedefinieerd in de wet en kunnen vaak tot discussies leiden.

Bijvoorbeeld, een verkoudheid wordt doorgaans niet beschouwd als spoedeisend of onvoorzien, maar een val van de fiets waarbij twijfel bestaat over een gebroken enkel kan dat wel zijn. Zelfs als een werknemer fulltime werkt en zijn dokter alleen tijdens werktijd beschikbaar is, heeft de werknemer recht op doorbetaling tijdens kort verzuimverlof.

Tip: maak duidelijke afspraken over de regels die je hanteert, om misverstanden en “grijs verzuim” te voorkomen.

Uniforme afspraken voor kort verzuimverlof

Maak duidelijke afspraken over kort verzuimverlof Als werkgever is het, het gemakkelijkst om eenduidige en heldere afspraken te maken die gelden voor de hele organisatie. Op deze manier hoeft elk doktersbezoek niet afhankelijk te zijn van de specifieke situatie, de stemming van die dag, of hoe een leidinggevende ermee omgaat. Dit is eerlijk voor alle werknemers en zorgt voor duidelijkheid. Uiteraard blijft de wet altijd gelden boven deze afspraken. Dus in geval van spoed, onvoorziene omstandigheden of wanneer iets redelijkerwijs niet buiten werktijd te plannen is, moet kort verzuimverlof altijd worden doorbetaald.

Voorbeeldregels kunnen zijn:

 1. Doktersafspraken worden zoveel mogelijk aan het begin of einde van de dag gepland.
 2. Maximaal één uur verlof voor een doktersbezoek (met uitzonderingen in overleg).
 3. Doktersbezoeken worden alleen vergoed als de werknemer een bewijs van de afspraak kan overleggen.
 4. Vervolgafspraken bij een fysiotherapeut, coach of psycholoog zijn meestal buiten werktijd te plannen, met uitzonderingen in overleg.
 5. Deeltijdwerkers dienen hun doktersbezoek zoveel mogelijk buiten werktijd te plannen, indien mogelijk.

Start typing and press Enter to search