Verwachting: Langdurig verzuim zal
explosief toenemen in 2023

5 juni 2023

Langdurig verzuim neemt in een rap tempo toe, daardoor zit op dit moment alleen al 5,1 procent van het personeel langer dan 6 weken thuis. Oorzaak volgens HR Navigator: de enorme druk op de arbeidsmarkt. De HR-dienstverlener adviseert daarom werkgevers om veel eerder een arbodienst in te schakelen.

Arbeidsmarkt zelden zo onder druk gestaan

HR Navigator deed onderzoek onder ruim 250 grote werkgevers met meer dan 75 werknemers in dienst. In 2022 was het verzuim bij deze werkgevers 6,6 procent. Momenteel is 4,05 procent van de medewerkers bij deze bedrijven langer dan 6 weken ziek en 1,05 procent van de medewerkers is al langer dan een jaar ziek. Dat is zeer zorgelijk.

Sneller en vaker ziek

De verzuimdrempel lijkt lager dan ooit waardoor werknemers zich sneller en vaker ziekmelden. Dit kan mede door corona komen aangezien werknemers sneller thuisblijven bij een snotneus. Ook de hoestschaamte is iets dat sinds corona is ontstaan. Mensen willen zich niet onder de mensen begeven wanneer zij een kuch- of hoestje hebben. Maar, dit gaat over kortdurend verzuim en is niet het grootste probleem zegt ook Marco de Zeeuw, directeur van HR Navigator.

Gemiddeld genomen zijn er steeds meer oudere werknemers. We zien bijvoorbeeld in de zorg, onderwijs of gemeenten steeds vaker medewerkers met een gemiddelde leeftijd van boven de 50. Ouderen melden zich minder snel ziek, maar als ze ziek zijn, vallen ze vaak voor een langere periode uit. Ze hebben doorgaans een hoger risico op ernstige ziektes en hebben vaak langer herstel nodig.

Daar tegenover heb je de groep jongeren. Bij deze groep spelen er meer mentale klachten als oorzaak van langdurig verzuim. Deze klachten kunnen nog te maken hebben met de coronatijd, maar jongeren ervaren tegenwoordig ook een enorme druk. Zo zijn loopbaankwesties, FOMO (fear of missing out), Social Media, de huizenmarkt en slecht slapen. Meer dan de helft van de jongeren ervaart psychische klachten.

Samenwerken met arbodienst kan stijging voorkomen

Volgens HR Navigator directeur De Zeeuw is een intensieve samenwerking met een arbodienst essentieel. Als arbodienst begrijpen we de essentiële rol van intensieve samenwerking tussen werkgevers en arbodiensten om de stijging van het verzuim te voorkomen.

Vroegdiagnostiek is een cruciale stap die genomen moet worden. Door een zieke werknemer zo snel mogelijk door een arbodienst te laten beoordelen, kan snel achterhaald worden wat er werkelijk aan de hand is. Op die manier kan worden vastgesteld welke taken de medewerker nog wél kan uitvoeren en kan de arbodienst de benodigde ondersteuning bieden. Dit leidt tot een verkorting van het verzuim en een sneller herstelproces.

Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat een arbodienst niet alleen op individueel niveau kan helpen, maar ook op organisatieniveau. Zo kan een arbodienst organisaties helpen bij het identificeren en aanpakken van risicofactoren op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek. De arbodienst geeft advies over het opstellen en implementeren van beleid en procedures om ongevallen, letsel en ziekten te voorkomen. Door risico’s in kaart te brengen en passende preventieve maatregelen te nemen, kan een arbodienst bijdragen aan het creëren van een veilige werkomgeving voor alle werknemers. Er valt vaak nog veel winst te behalen op dit gebied.

Wil je meer weten over dit onderwerp of ben je benieuwd naar de mogelijkheden bij Uitgedokterd? Neem vrijblijvend contact met ons op!

In het kort:
  • Langdurig verzuim neemt snel toe, met al 5,1% van het personeel dat langer dan 6 weken thuis zit.
  • HR Navigator wijst de druk op de arbeidsmarkt aan als de oorzaak van deze toename.
  • Onderzoek toont aan dat het verzuim in 2022 bij grote werkgevers 6,6% was, maar momenteel is 4,05% van de medewerkers langer dan 6 weken ziek.
  • Een lager verzuimdrempel en mentale klachten bij jongeren dragen bij aan het langdurig verzuim.
  • HR Navigator benadrukt het belang van samenwerking met een arbodienst om de stijging van het verzuim te voorkomen, met vroegdiagnostiek en ondersteuning als cruciale stappen.

Bron: HR navigator, de Ondernemer

Start typing and press Enter to search