Langdurig ziekteverzuim in de zorg:
een groeiend probleem

14 maart 2024

Het aantal zorgmedewerkers dat kampt met langdurige ziekte heeft een piek bereikt, waarbij 2% van de professionals buitenspel staat. Deze ontwikkeling, die de continuïteit van zorg onder druk zet, vraagt om dringende aandacht.

In dit artikel:

  1. Recordaantal zorgmedewerkers langdurig ziek: 2% van de professionals is langer dan een jaar ziek, een zorgwekkende ontwikkeling.
  2. Oorzaken en gevolgen: Hoge werkdruk, emotionele uitputting en complexere zorgtaken dragen bij aan de toename van zowel kort- als langdurig verzuim.
  3. Sombere vooruitzichten: Deskundigen voorspellen weinig verbetering door vergrijzing en aanhoudende personeelstekorten binnen de zorgsector.

De kern van het probleem

Ziekteverzuim in de zorg is niet nieuw, maar de schaal waarop het nu voorkomt, baart grote zorgen. De hoge werkdruk en emotionele uitputting eisen hun tol, terwijl de complexiteit van patiëntenzorg alleen maar toeneemt. Dit leidt tot een vicieuze cirkel van uitval en nog hogere druk op het aanwezige personeel.

Emotionele belasting aanpakken

Met meer dan 1,4 miljoen zorgwerkers in Nederland, en een verzuimpercentage dat het nationale gemiddelde overstijgt, is het tijd voor actie. Vroegtijdige signalering van stress en het creëren van een open dialoog met werkgevers zijn essentiële stappen om de gezondheid van zorgprofessionals te beschermen.

De rol van de arbodienst

Hier speelt de arbodienst een cruciale rol. Door samen te werken met zorginstellingen, kunnen arbodiensten helpen met het vroegtijdig signaleren van stress en burn-out symptomen. Bovendien kan de arbodienst adviseren over het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het implementeren van preventieve maatregelen. Door het bieden van begeleiding en ondersteuning bij re-integratietrajecten kan de arbodienst bijdragen aan een snellere terugkeer van langdurig zieke werknemers naar de werkvloer.

Een complex probleem

Langdurig verzuim heeft niet één oorzaak; het is de som van diverse werkgerelateerde en persoonlijke factoren. Van werkdruk tot mantelzorgtaken, elk aspect verdient aandacht in de zoektocht naar oplossingen. Ondanks de uitdagingen is het essentieel om vooruit te kijken. Het verbeteren van de werkomstandigheden in de zorg, het bieden van ondersteuning en het aanpakken van personeelstekorten zijn cruciaal voor het omkeren van deze trend.

Conclusie

Het langdurige ziekteverzuim onder zorgmedewerkers is een veelzijdig probleem dat een gecoördineerde aanpak vereist. Alleen door samen te werken kunnen we de gezondheid van onze zorgprofessionals beschermen en de kwaliteit van zorg voor iedereen waarborgen. Bij Uitgedokterd geloven we in een proactieve benadering van ziekteverzuim. Onze expertise en diensten zijn specifiek ontworpen om de uitdagingen in de zorgsector aan te gaan. Door onze krachten te bundelen, kunnen we een verschil maken voor zorgprofessionals en de kwaliteit van zorg verhogen. Laten we samen werken aan een gezondere toekomst voor onze zorgsector. 

Start typing and press Enter to search