Meldplicht op de werkvloer:
Dit moet je weten

27 oktober 2023

De meldplicht in de Nederlandse arbeidssector speelt een cruciale rol in het waarborgen van werknemersveiligheid, echter blijkt uit onderzoek dat een groot deel van de arbeidsongevallen niet wordt gemeld. Dit artikel licht toe wat de meldplicht inhoudt, de gevolgen van het niet naleven ervan en toekomstige veranderingen.

In het kort:

  • De meldplicht vereist van werkgevers dat zij arbeidsongevallen melden bij de Arbeidsinspectie, maar ongeveer 70% van deze ongevallen wordt momenteel niet gemeld, wat kan resulteren in boetes.
  • Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van de meldplicht en de huidige registratie maakt het moeilijk om herhaaldelijke overtreders te identificeren, waardoor boetes niet altijd consequent worden verhoogd.
  • Vanaf 2024 wordt een dubbele meldplicht ingevoerd voor uitzendkrachten, waardoor zowel het inlenende bedrijf als het uitzendbureau verplicht zijn om ongevallen te melden, wat de kans op melding verhoogt.

De meldplicht

De meldplicht is een cruciale regeling in de Nederlandse arbeidssector, waarbij werkgevers verplicht zijn arbeidsongevallen te melden bij de Arbeidsinspectie. Echter, onderzoek wijst uit dat een groot deel van deze ongevallen – zo’n 70% – niet wordt gemeld.

Wanneer meld je een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval moet worden gemeld bij de Inspectie SZW als het ernstig letsel tot gevolg heeft, zoals botbreuken, brandwonden of blijvend lichamelijk of geestelijk letsel. Ook bij een ongeval dat arbeidsongeschiktheid veroorzaakt of met de dood als gevolg, is melding verplicht. Minder ernstige ongevallen die leiden tot een ziekenhuisopname, moeten eveneens gemeld worden. De werkgever is verantwoordelijk voor het doen van de melding, en dient dit direct na het ongeval of ontdekking ervan te doen. Het niet melden van een ernstig arbeidsongeval kan resulteren in sancties voor de werkgever.

Meldplicht en werkgevers

Veel werkgevers zijn simpelweg niet op de hoogte van de meldplicht. Wanneer een ongeval onverhoopt niet gemeld wordt, kan dit leiden tot een boete. Hoewel de maximale boete kan oplopen tot €50.000, is de gemiddelde boete die de Arbeidsinspectie oplegt ongeveer €1.500. Echter, de huidige registratie maakt het lastig voor de Arbeidsinspectie om recidive overtreders te identificeren, waardoor boetes niet altijd consequent worden verhoogd.

Dubbele meldplicht in 2024

Uitzendkrachten, en in het bijzonder arbeidsmigranten, zijn vaker het slachtoffer van arbeidsongevallen. Voor hen is er goed nieuws. Vanaf 2024 wordt een dubbele meldplicht ingevoerd. Dit betekent dat zowel het inlenende bedrijf als het uitzendbureau verplicht zijn het ongeval te melden, wat de kans op melding aanzienlijk vergroot.

De Algemene Rekenkamer is actief bezig met verdere onderzoeken om te bepalen hoe meldingsbereidheid onder werkgevers verder vergroot kan worden.

De meldplicht is essentieel voor de veiligheid en bescherming van werknemers. Het is daarom van groot belang dat werkgevers op de hoogte zijn van deze verplichting en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden.

Het belang van de meldplicht

Het is van essentieel belang dat alle werkgevers in Nederland zich bewust worden van hun verantwoordelijkheden omtrent de meldplicht om zo de veiligheid en bescherming van werknemers te garanderen. Verdere maatregelen en bewustwordingscampagnes zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat elk arbeidsongeval wordt gemeld en aangepakt.

Start typing and press Enter to search