Nieuwe werkwijze arbeidsongevallen 2023:
minder boetes en een veiligere werkplek.

16 februari 2023

In Nederland gebeuren dagelijks arbeidsongevallen waarbij mensen (blijvend) gewond raken of overlijden. Bepaalde Arbeidsongevallen moeten volgens de Arbeidsomstandighedenwet direct door de werkgever aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. De arbeidsinspectie stelt vervolgens een onderzoek in naar de aard en oorzaak van het ongeval.

Vanaf 1 januari 2023 doe je als werkgever zelf onderzoek na een meldingsplichtig onderzoek. In dit onderzoek kijk je naar de achtergrond van het ongeval en onderzoek je wat je moet verbeteren om dit in de toekomst te voorkomen. Het doel hiervan is dat je als werkgever meer tijd en geld gaat investeren in veiligheidsmaatregelen en -cultuur, in plaats van juridische procedures en boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Aanzienlijk aantal ongevallen op de werkvloer

Uit cijfers van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat er jaarlijks ruim 2000 ongevalsonderzoeken plaatsvinden. Deze nieuwe werkwijze is onder andere een wens van Tweede Kamerleden om de werkwijze van de Arbeidsinspectie meer te richten op het trekken van lering uit ongevallen.

Meldingsplichtige ongevallen en uitzonderingen

Meldingsplichtige ongevallen zijn ongevallen met blijvend letsel en/of ziekenhuisopname tot gevolg. De Arbeidsinspectie voert nog wel zelf het onderzoek uit wanneer:

  • het ongeval een dodelijke afloop heeft;
  • het slachtoffer jonger is dan 18 jaar;
  • er een familielid van de werkgever bij betrokken is;
  • de historie van de organisatie daar aanleiding toe geeft;
  • er sprake is van een ongeval met een grote maatschappelijke impact.
Kans op boetes

De Arbeidsinspectie zal ook in de nieuwe werkwijze de ongevalslocatie bezoeken. Als je zelf het onderzoek mag instellen, dan moet je binnen 15 werkdagen een werkgeversrapportage opstellen met een verbeterplan. Deze wordt vervolgens beoordeeld door de inspectie. Als de rapportage en het verbeterplan niet goedgekeurd worden, dan voert de Arbeidsinspectie zelf het onderzoek uit en kan dit leiden tot een boete. Mocht het wel worden goedgekeurd, dan controleert de Arbeidsinspectie later of de verbetermaatregelen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Als dat niet het geval is, volgt er een boete.

Nieuwe werkwijze, goed voor werkgever én werknemer

In oktober 2020 is de Arbeidsinspectie gestart met een pilot voor deze nieuwe werkwijze. Hierbij werd specifiek gekeken naar de aard van het letsel bij het slachtoffer, de mate waarin de werkgever zich hield aan de Arbowet en het type ongeval. Uit de monitor Arbeidsongevallen van 2021 bleek dat met deze nieuwe werkwijze meer effect kan worden behaald. Dit komt vooral doordat bedrijven leren van ongevallen en zo herhaling wordt voorkomen. Daarnaast verbeteren werkgevers hun veiligheidscultuur structureel door te focussen op de achterliggende oorzaken. De Arbeidsinspectie merkt op dat werkgevers vaak zelfs meer investeren in veiligheidsmaatregelen dan dat ze ooit zouden hebben betaald aan boetes. Dit is goed nieuws voor de veiligheid van de werknemers.

Hulp nodig bij een meldingsplichtig onderzoek?

Uitgedokterd kan je helpen met het uitvoeren van een meldingsplichtig onderzoek. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Start typing and press Enter to search