Incidenten op de werkvloer: psychische
problemen en arbeidsongevallen stijgen

30 mei 2024

Incidenten op de werkvloer vormen een groeiend probleem, waarbij zowel psychische als fysieke problemen een rol spelen. Uit recente cijfers van TNO en CBS blijkt dat het aantal werknemers dat thuisblijft vanwege intimidatie of stress is gestegen naar 17%, het hoogste percentage sinds de start van de metingen zeven jaar geleden. Dit artikel bespreekt de oorzaken en gevolgen van deze incidenten en geeft inzicht in de meest getroffen beroepsgroepen.

In het kort

  • 17% van de arbeidsincidenten leidt tot psychische problemen zoals intimidatie of stress.
  • Fysieke ongevallen op het werk blijven veel voorkomen, zoals vallen, snijden, of verkeersongelukken.
  • In 2023 hadden meer dan 250.000 werknemers in Nederland te maken met een arbeidsongeval of incident.

Psychische problemen als gevolg van werkincidenten

Volgens de gegevens van TNO en CBS is intimidatie of stress de reden dat 17% van de werknemers die slachtoffer werden van een arbeidsincident thuisbleef. Dit percentage is gestegen van 14% bij de start van de metingen zeven jaar geleden. Deze toename onderstreept het belang van een veilige en ondersteunende werkomgeving.

Fysieke incidenten op de werkvloer

Naast psychische problemen komen fysieke ongevallen op het werk ook veel voor. Werknemers raken gewond door vallen, snijden, beknellen, of verkeersongelukken. Bedreigingen worden eveneens regelmatig gemeld. Vooral agenten en brandweerlieden ervaren veel ongevallen en incidenten, gevolgd door conducteurs, bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs en technisch personeel.

Uit de cijfers blijkt dat 2,7% van alle werkenden in Nederland vorig jaar een incident meemaakte dat leidde tot lichamelijk of geestelijk letsel. Dit betekent dat meer dan 250.000 van de bijna tien miljoen werkenden in Nederland te maken hadden met een arbeidsongeval of een ander vervelend voorval op het werk.

Dodelijke incidenten op het werk

Eerder gepubliceerde cijfers van de Nederlandse Arbeidsinspectie tonen aan dat afgelopen jaar zeker 67 mensen zijn overleden door een ongeval op het werk. Vooral in de logistiek, industrie en bouwsector komen relatief veel dodelijke incidenten voor. Dit benadrukt de noodzaak van strikte veiligheidsmaatregelen en toezicht op de werkvloer.

Zet in op preventie

Zowel werkgevers als werknemers moeten zich bewust zijn van de risico’s en maatregelen nemen om een veilige werkomgeving te waarborgen. Fysieke ongevallen blijven een significant probleem, en in sectoren zoals de logistiek, industrie en bouw zijn extra inspanningen nodig om dodelijke incidenten te voorkomen. Een belangrijke stap in het voorkomen van zowel psychische als fysieke problemen is het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Met een RI&E kunnen werkgevers potentiële gevaren op de werkvloer identificeren en proactieve maatregelen nemen om deze risico’s te minimaliseren.

Start typing and press Enter to search