Wie is er verantwoordelijk voor de
veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten?

28 maart 2024

In dit artikel:

  1. Verantwoordelijkheid voor Veiligheid: Zowel het inlenende bedrijf als het uitzendbureau dragen verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten op het werk. De inlenende werkgever heeft echter de grootste verantwoordelijkheid, zoals vastgesteld in de Arbowet, om zowel voor zijn eigen werknemers als voor de uitzendkrachten een veilige werkomgeving te waarborgen.

  2. Informeren en Voorbereiden: Voordat uitzendkrachten beginnen, moeten zij door het inlenende bedrijf geïnformeerd worden over het werk, de bijbehorende risico’s, en de te nemen veiligheidsmaatregelen. Dit omvat de verplichting van het inlenende bedrijf om het uitzendbureau de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te verstrekken, zodat ook het uitzendbureau op zijn beurt de uitzendkrachten adequaat kan voorlichten.

  3. Doorgeleidingsplicht: Er bestaat een wederzijdse plicht tussen het inlenende bedrijf en het uitzendbureau om ervoor te zorgen dat alle relevante informatie over risico’s en veiligheidsmaatregelen niet alleen beschikbaar is, maar ook effectief wordt doorgegeven aan de uitzendkracht. Dit zorgt ervoor dat de uitzendkracht goed voorbereid en geïnformeerd aan de slag kan gaan op de nieuwe werkplek.

Zowel het inlenende bedrijf als het uitzendbureau zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten op het werk.

Uitzendkrachten

Zowel het inlenende bedrijf als het uitzendbureau zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten op het werk. De inlenende werkgever draagt de grootste verantwoordelijkheid. Volgens de Arbowet is de inlenende werkgever zowel verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn eigen, vaste werknemers, als die van de uitzendkrachten in zijn bedrijf. Wanneer met een uitzendkracht een ongeval op het werk plaatsvindt, dan is de inlenende werkgever aansprakelijk.

Verantwoordelijkheid inlenende werkgever

Voordat de uitzendkracht aan het werk gaat, moet het inlenende bedrijf hem/haar over het werk, de risico’s en de veiligheidsmaatregelen informeren. Bijvoorbeeld over de lichamelijke of psychische belasting, over het omgaan met gevaarlijke stoffen, of over de draagplicht van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het inlenende bedrijf is verplicht om het uitzendbureau vooraf de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te sturen (in ieder geval het deel waarin de specifieke risico’s ten aanzien van de werkzaamheden van de uitzendkracht worden beschreven).

Verantwoordelijkheid uitzendbureau

Het uitzendbureau moet zorgen dat de uitzendkracht de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van het inlenende bedrijf krijgt en is verplicht om de uitzendkracht te informeren over de risico’s die hij/zij op de werkplek loopt. Dit kan door middel van een arbodocument.

Geadviseerd wordt voor uitzendkrachten een arbodocument op te stellen. Het doel van een arbo-document is om de uitzendkracht voor aanvang te informeren over de specifieke risico’s van de werkplek, de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en alle verdere benodigde instructies betreffende de werkzaamheden.

Doorgeleidingsplicht:

Het bedrijf dat een uitzendkracht inhuurt moet ervoor zorgen dat de uitzendorganisatie voldoende informatie krijgt om de uitzendkracht goed voor te lichten en voor te bereiden op zijn nieuwe functie. De uitzendorganisatie moet er op haar beurt voor zorgen dat de uitzendkracht die informatie ook daadwerkelijk krijgt en begrijpt. Dit heet de doorgeleidingsplicht.

Uitzendkracht opdrachtgever uitzendorganisatie

Dankzij de doorgeleidingsplicht weet een uitzendkracht welke risico’s er spelen op een nieuwe werkplek en met welke veiligheidsmaatregelen hij rekening moet houden tijdens het werk.

Start typing and press Enter to search