WIA-uitkeringen voor
longcovidpatiënten vaak niet juist

8 juli 2024

Veel longcovidpatiënten worden benadeeld bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) door onjuiste medische evaluaties. Recent onderzoek onthult ernstige tekortkomingen in de beoordeling van deze patiënten door het UWV.

In het kort:

  • Longcovidpatiënten ontvangen onjuiste WIA-uitkeringen door gebrekkige medische evaluaties.
  • Onderzoek toont aan dat 75% van de medische rapportages onvoldoende onderbouwd zijn.
  • UWV belooft verbeteringen en start een grootschalig onderzoek naar eerdere beoordelingen.

Gebrekkige medische evaluaties

Uit onderzoek naar 46 dossiers bleek slechts 25% van de medische rapportages voldoende onderbouwd. De overige 75% toonden ernstige tekortkomingen, zoals het niet meenemen van medische feiten en persoonlijke meningen van artsen. De overwegingen waren meestal kort door de bocht en zonder argumentatie.

Verstrekkende gevolgen

Deze gebrekkige beoordelingen hebben enorme gevolgen voor longcovidpatiënten. Er wordt vaak van hun verwacht meer uren te werken dan ze daadwerkelijk kunnen, wat leidt tot een te lage of zelfs geen uitkering. Dit zorgt voor financiële onzekerheid en stress, wat hun gezondheid verder kan verslechteren.

Noodzaak van verbetering

De onderzoeksresultaten zijn schokkend, maar bieden ook een kans voor verbetering. Er wordt gepleit voor een grootschalig, landelijk onderzoek naar de juistheid van longcovidbeoordelingen. Het UWV heeft aangekondigd dat ze de kwaliteit van de beoordelingen willen verbeteren door bijscholing van verzekeringsartsen en het ontwikkelen van een nieuw protocol.

Het is essentieel dat deze verbeteringen snel worden doorgevoerd. Patiënten moeten kunnen vertrouwen op een eerlijke en correcte beoordeling van hun situatie. Daarom is het cruciaal dat er een grondige herbeoordeling komt van de eerder gedane ruim 12.000 beoordelingen.

Bron: EenVandaag Avrotros

Start typing and press Enter to search