Alles wat je moet weten binnen ons vakgebied, 
uitgelegd in onze kennisbank.

Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) bestaat uit werknemers die opkomen voor de belangen van het personeel in een organisatie. De OR is een inspraak-en medezeggenschapsorgaan van een organisatie. Ze denken mee over bedrijfseconomische en sociale onderwerpen en kunnen op de bedrijfsvoering invloed uitoefenen of advies uitbrengen. Elke organisatie met 50 of meer werknemers is verplicht om een OR te hebben.

Start typing and press Enter to search