Beoordeling arbeidsongeschiktheid UWV
zwaar onder de maat

21 juni 2024

De kwaliteit van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door het UWV ligt onder vuur. Intern onderzoek, dat in handen is van het Algemeen Dagblad, onthult dat meer dan de helft van de beoordelingen onzorgvuldig is uitgevoerd. Dit roept grote twijfels op over de betrouwbaarheid en rechtvaardigheid van deze beoordelingen.

In het kort

  • Meer dan de helft van de UWV-arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen is onzorgvuldig uitgevoerd.
  • Medische gegevens worden vaak niet geraadpleegd, vooral bij telefonische beoordelingen.
  • Procedurefouten wekken twijfels over de betrouwbaarheid van de beoordelingen.

Beoordeling arbeidsongeschiktheid: wat gaat er mis?

Uit een intern onderzoek van het UWV, waarbij 293 dossiers uit 2023 werden geanalyseerd, blijkt dat de kwaliteit van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen vaak tekortschiet. Een belangrijk punt van kritiek betreft de urenbeperking, die bepaalt hoeveel een persoon nog kan werken. In meer dan de helft van de gevallen zijn de beoordelingen incorrect, vaak door gebrek aan grondig onderzoek door verzekeringsartsen en incomplete medische gegevens.

Kritische punten uit het onderzoek

Cliënten van het UWV die een WIA-beoordeling ondergaan, worden beoordeeld op hun arbeidsongeschiktheid. Uit het onderzoek naar de duurbelastbaarheid binnen de WIA blijkt dat er ernstige twijfels zijn over de uitkomsten van deze beoordelingen. Vooral telefonische spreekuren en beoordelingen van mensen met psychische stoornissen zijn problematisch. In bijna 80% van de telefonische beoordelingen wordt het eindoordeel als ongeloofwaardig bestempeld.

Een voormalig kwaliteitscontroleur bij het UWV noemt de bevindingen schokkend en geeft aan dat zulke slechte cijfers nog niet eerder zijn voorgekomen.

Reactie van het UWV en juridische experts

Het UWV erkent dat er procedurefouten zijn gemaakt, maar stelt dat deze niet altijd tot onjuiste beoordelingen leiden. De directeur arbeid en gezondheid bij het UWV benadrukt dat er al stappen zijn ondernomen om de kwaliteit van de beoordelingen te verbeteren. Een nieuw rapport moet deze verbeteringen bevestigen, maar moet eerst nog met de minister worden gedeeld.

Een jurist, die vaak cliënten bijstaat in bezwaarzaken tegen het UWV, noemt de uitkomsten van het onderzoek kwalijk en stelt dat het UWV hiermee niet kan doorgaan.

Ziekteverzuim kost Nederlandse staat al ruim 93.200 Ferrari’s

De financiële impact van ziekteverzuim op de Nederlandse economie is al gigantisch, gelijk aan de waarde van meer dan 93.200 Ferrari’s per jaar. Dit probleem wordt nog verergerd door onzorgvuldige arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen van het UWV, die werkgevers jaarlijks miljoenen extra kosten. Er is een dringende behoefte aan verbeteringen in zowel het ziekteverzuimbeheer als de nauwkeurigheid van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen om deze dubbele last te verlichten.

Conclusie

De bevindingen van het interne UWV-onderzoek wijzen op ernstige tekortkomingen in de arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen. De resultaten roepen vragen op over de betrouwbaarheid en rechtvaardigheid van het huidige systeem. Het is duidelijk dat er dringende verbeteringen nodig zijn om het vertrouwen van de cliënten in het UWV te herstellen.

Bron: AD

Start typing and press Enter to search